Publicat: 22 Februarie, 2017 - 16:42
Share

Olimpiada 'Meșteșuguri artistice tradiționale' este o întrecere educativă care urmărește conștientizarea școlarilor asupra valorilor civilizației populare românești. Elevii înscriși în concurs participă la diferite secțiuni, precum: țesut, brodat, cusut, confecționat piese de port popular etc. Ediția din acest an beneficiază de o finanțare în valoare de 50.000 lei din partea Administrației Fondului Cultural Național.

Condiții de participare:

—copii cu vârsta între 6-18 ani care se manifestă, prin instrucția și educația primite în familie sau la școală, ca adevărați creatori de artă populară, cunoscători ai secretelor meșteșugului artistic tradițional, al specificului artizanal din satul de origine, având calitățile de manualitate, dexteritate tehnică și simț artistic propriu unui artist autentic, provenind din mediul rural, membri ai cercurilor de profil de artă populară, din școli sau cluburile elevilor din mediul rural sau urban

—echipele selectate în prealabil la faza pe unitate de învățământ, club sau palat al copiilor și elevilor. Fiecare UNITATE ȘCOLARĂ și/sau CONEXĂ POATE FI REPREZENTATĂ DE UN NUMĂR DE TREI ELEVI — selecționați, în prealabil, la nivel de unitate școlară și/sau conexă — pentru unul din meșteșugurile tradiționale

—un elev va participa în cadrul concursului la o singură secțiune

—concursul constă în prezentarea unor produse brute sau semifinite pe care concurentul le va desăvârși în timpul concursului

—la secțiunile pictat icoane pe sticlă și pictat icoane pe lemn concurenții se vor prezenta în concurs cu următoarele teme iconografice: la alegere: Botezul Domnului sau Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril — secțiunea pictat icoane pe sticlă; la alegere: Cina cea de Taină sau Sfinții Împărați Constantin și Elena — secțiunea pictat icoane pe lemn

—suportul trebuie să măsoare, la alegere, 210 × 297 mm (format A4) sau 148 × 210 mm (format A5). Datorită timpului limitat de lucru în concurs, este permis ca lucrarea să fie prezentată sub formă semifinită, respectiv cu trasarea în prealabil a conturului

—elevul trebuie să demonstreze că posedă cunoștințe temeinice legate de practicarea meșteșugului, că stăpânește practic tehnicile privind confecționarea, modelarea și decorarea artistică a produselor, conform tradiției

—materialele de lucru NU sunt asigurate de către organizatori

—prezența în concurs va fi aprobată exclusiv în costum popular, reprezentând portul popular specific satului și zonei de rezidență pentru fiecare concurent. Se va evita utilizarea materialelor neconvenționale (nylon etc.) în confecționarea pieselor de port popular.

—Lucrările prezentate pentru concurs vor trebui să respecte tradiția locală a genului, lăsând loc exprimării talentului și forței de creație proprii, însă, manifestate în deplin respect pentru spiritul original al tradiției populare.

Programul evenimentului este împărțit pe trei zile:

Ziua I/ 4 aprilie 2017 — secțiuni: țesut, cusut / brodat, confecționat port popular, confecționat păpuși, confecționat poboabe, împletit, artă decorativă

Ziua 2/ 5 aprilie 2017 — secțiuni: pictat icoane pe sticlă, pictat icoane pe lemn, pictură naivă, încondeiat ouă

Ziua 3/ 6 aprilie 2017 — secțiuni: prelucrare lemn, os, fier; olărit; modelat ceramică; confecționat măști

Înscrieri se pot face până în data de 17 martie 2017 la:

—Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu, str. Berăriei nr.2, tel.0269/210466, fax. 0269/210817, e-mail: educativsb@gmail.com în atenția doamnei inspector Daniela Muntean, sau

—Complexul Național Muzeal ASTRA, Piața Mică, nr. 11, cod 550182, tel. 0269/ 202414, fax 0269/ 218060 sau 0269/ 202411, e-mail: elena.gavan@muzeulastra.ro, în atenția doamnei muzeograf Elena Găvan.

INFO: Elena Găvan, muzeograf C.N.M. ASTRA

Acțiunile C.N.M. ASTRA sunt posibile cu finanțarea Consiliului Județean Sibiu.