Publicat: 1 Ianuarie, 2012 - 12:38
Share


Asociaţia Patronatul Medicinei Integrative-PMI, împreună cu Institutul Postliceal Phoenix organizează înscrieri la următoarele cursuri: Iniţiere în ocupaţia Inspector resurse umane, Iniţiere în ocupaţia “Art director”, Iniţiere în ocupaţia “Operator introducere, prelucrare, validare date”.

Acest program de formare se derulează în cadrul proiectului –“Reţea regională pentru Promovarea şi Aplicarea Conceptelor Economiei Sociale în vederea creşterii şanselor de reinserţie socială a persoanelor cu dizabilităţi”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Investeşte în oameni!
Avantaje pentru participare:
 Obţinerea uneia dintre calificările  Operator introducere, prelucare, validare date, Inspector resurse umane,  Art director  în mod gratuit;
 Dobândirea independenţei financiare prin însuşirea competenţelor obţinute în urma participării la cursuri;
 Creşterea şanselor de angajare în urma obţinerii unei calificări conforme cu cerinţele pieţei muncii;
 Îmbunătăţirea cunoştinţelor practice şi teoretice în unul dintre domeniile menţionate anterior;
 Dezvoltarea carierei prin participarea la sesiunile de consiliere şi orientare profesională furnizate de specialişti în domeniu;
 Asistenţă personală asigurată de un tutor în perioada de practică, ulterioară modulului teoretic;
 Subvenţie pentru participarea la curs;
 Participarea la toate evenimentele centrelor: Târguri, Expoziţii, Campanii.
Certificatele obţinute sunt autorizate de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) şi recunoscute de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi au valoare de certificat de absolvire curs de iniţiere.
Cursurile se adresează unui număr de 420 de persoane cu dizabilitaţi perceptiv auditive,  perceptiv vizuale, perceptiv motorii şi alte tipuri de dizabilităţi, din judeţele: Bucureşti, Ilfov, Braşov, Alba, Mureş, Harghita, Sibiu, Covasna, Constanţa, Vrancea, Brăila, Galaţi, Tulcea şi Buzău.
 60 de persoane vor fi formate şi certificate în domeniul resurse umane;
 240 de persoane vor fi formate şi certificate în domeniul creaţiei publicitare;
 120 de persoane vor fi formate şi certificate în domeniul TIC. 

       Cursurile se vor desfăşura în următoarele perioade:
 Ianuarie 2012 - Iulie 2012 – curs “Operator introducere, prelucre, validare date”.
 Mai 2012 – Decembrie 2012 – curs “Art director”.
 Iulie 2012- Decembrie 2012 – curs “Inspector resurse umane”.
Admitere: Criteriul de selecţie al participanţilor va fi “primul venit, primul servit”. La programul de formare vor participa 420 de persoane cu dizabilităţi, femei şi bărbaţi, cu vârste cuprinse între 18 şi 65 de ani. Candidaţii se pot înscrie la un singur curs dintre cele enunţate anterior.
Condiţii de eligibilitate:
  Nivel obligatoriu de învăţământ pentru iniţiere în ocupaţia „Operator introducere, prelucrare, validare date”, respectiv absolvent de liceu, cu sau fără bacalaureat, pentru iniţiere în ocupaţiile „Inspector Resurse umane” şi „Art director”;
 Domiciliul în judeţele Bucureşti, Ilfov, Braşov, Alba, Mureş, Harghita, Sibiu, Covasna, Constanţa, Vrancea, Brăila, Galaţi, Tulcea şi Buzău.
Modalitatea de înscriere – Candidaţii vor depune un dosar care să conţină următoarele documente:
1. Cerere de înscriere ( se va completa la secretariatul Centrului sau on-line pe www.paces.ro);
2. Certificat de handicap;
3. Curriculum Vitae în format Europass, semnat pe fiecare pagină;
4. Copie după cel mai recent act de studiu;
5. Copie după actul de identitate;
6. Copie după certificatul de naştere;
7. Copie după certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
8. Adeverinţa de la medicul curant cu menţiunea: “Apt pentru a participa la cursuri de formare profesională”.
Modalitatea de depunere a dosarelor:
Direct: la sediile Asociaţiei Patronatului Medicinei Integrative –PMI:
• Regiunea Bucureşti-Ilfov, Bucureşti, Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.150, Sector 1; Telefon: 021/269 32 44, Email: [email protected] de  luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, persoană de contact: Nicoleta Irina Cioroba - coordonator centru.
• Regiunea Centru, Braşov, Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 23, Bl. C7P1 (blocul cu Primăria Nouă) Telefon: 0268.547.756, E-mail: [email protected] de  luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, persoană de contact: Cornelius Popa – coordonator centru.
• Regiunea Sud-Est, Constanţa, Str. George Enescu, Nr. 12,  Telefon: 0241/660271, de luni până vineri între orele 9:00 – 17:00, persoană de contact: Iolanda Dinu – coordonator centru.

Prin poştă: la adresele de mai sus, cu confirmare de primire.
Prin e-mail: fiecare pagină semnată,  scanată şi toate documentele arhivate într-un singur fişier pe adresa [email protected], în subiectul email-ului: pentru înscriere cursuri PACES – Nume şi prenume.

Pentru informaţii despre cursuri: Nicoleta Azoiţei, 0372 770 126 / 021 230 041,
PARTICIPAREA LA PROGRAME ESTE GRATUITĂ