30 ianuarie 2023

Înscrierile la cursurile de italiană

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Înscrierile la cursurile de italiană organizate de Institutul Italian de Cultură au loc pe durata întregului an, iar cursurile încep în permanență, pe măsura ce se formează grupe de minimum 10 persoane cu aceleași opțiuni de nivel, orar și modalitate de predare (online sau cu prezență fizică, la sediul Institutului).
Pentru înscrierea la alt nivel decât cel de începători, se susține un test care constă în câteva exerciții simple de gramatică. Testul este gratuit, se corectează pe loc și se susține la sediul Institutului (Aleea Alexandru 41, București), cu o programare telefonică prealabilă.
Orarul cursurilor este următorul: luni și miercuri sau marți și joi, în intervalul orar 18.00-20.00 sau sâmbăta, în intervalul orar 09.00-13.00.
Orice modul, indiferent de nivel, are 40 ore, iar costul este de 750 lei cu manual (700 lei fără manual).
Pentru înscriere este necesară completarea formularului de la următorul link: https://forms.gle/TEZ2A6g1fAut8YqE6 cu datele personale și opțiunea de orar.

L’iscrizione ai corsi di italiano organizzati dall’Istituto Italiano di Cultura avviene durante tutto l’anno e i corsi iniziano in continuazione, man mano che si formano gruppi di almeno 10 persone con le stesse opzioni di livello, orario e modalità di insegnamento (online o in presenza, presso la sede dell’Istituto).
Per l’iscrizione ad un livello diverso da quello principiante bisogna fare un test che consiste di alcuni esercizi di grammatica semplici. Il test è gratuito, viene corretto subito e si fa presso la sede dell’Istituto (Aleea Alexandru 41, Bucarest), previo appuntamento telefonico.
L’orario dei corsi è il seguente: lunedì e mercoledì o martedì e giovedì, dalle 18:00 alle 20:00 o sabato, dalle 09:00 alle 13:00.
Qualsiasi modulo, indipendentemente dal livello, ha un totale di 40 ore e il costo è di 750 lei con manuale (700 lei senza manuale).
Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link: https://forms.gle/TEZ2A6g1fAut8YqE6 con i dati anagrafici e l’opzione di orario.

Sursa foto Institutul Italian de Cultură