18 august 2022

Înscrierile pentru programele de Minor EU-CONEXUS

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB) are calitatea de membru fondator al EU-CONEXUS – Universitatea Europeană pentru Dezvoltarea Durabilă Inteligentă a Zonelor Urbane de Coastă, (link), împreună cu cinci universităţi din ţări ale Uniunii Europene, respectiv Franţa, Spania, Lituania, Croaţia, şi Grecia, ulterior 3 universităţi s-au alăturat în calitate de parteneri asociaţi din Irlanda, Cipru şi Germania. EU-CONEXUS este o iniţiativă susţinută de către Comisia Europeană, prin apelul European Universities – Erasmus Plus, care constituie o prioritate pentru dezvoltarea Spaţiului European al Învăţământului Superior şi reprezintă o instituţie transnaţională de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică universitară, cuprinzând în total aproximativ 40.000 studenţi, 5500 angajaţi, 34 facultăţi şi 65 grupuri de cercetare, care abordează din punct de vedere comprehensiv dezvoltarea urbană durabilă şi inteligentă a zonelor de coastă. Obiectivele EU-CONEXUS sunt crearea de programe de studii comune, internaţionale, competitive, multidisciplinare, dezvoltate împreună cu parteneri din industrie, in care studenţii să aibă posibilitatea de a participa în mobilităţi si stagii, dezvoltarea de proiecte de cercetare cu impact social şi dezvoltarea de politici publice conexe problematicilor zonelor de coastă, dezvoltarea unui campus interuniversitar virtual comun pentru comunitatea academică, extinderea cooperării internaţionale şi a parteneriatului cu actorii socio-economici.

Domeniile de studiu pe care le oferă EU-CONEXUS îşi propun să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a zonelor de coastă şi abordează un sector economic prioritar al Uniunii Europene : Blue Economy. Până în prezent, cel mai mare succes a constat în dezvoltarea programelor de studii universitare de specializare secundară la nivel de licenţă „Minor EU-CONEXUS”, oferite în limba engleză, o inovaţie în învăţământul superior din multe ţări europene şi deocamdată unice în acest format. Programele reprezintă o oportunitate pentru studenţi de a-şi construi un traseu academic propriu si flexibil, internaţional, multidisciplinar şi de a-şi dezvolta competenţe necesare în domenii precum Blue Economy şi Coastal Engineering. Cele două programe de Minor (link) în care participă cadre didactice şi studenţi din EU-CONEXUS sunt Coastal Development and Sustainable Maritime Tourism – coordonat de UTCB şi Blue Economy and Growth – coordonat de UCV.

Un program de Minor (numit şi „specializare secundară”) reprezintă un set de cursuri şi aplicaţii, propuse de una din cele şase universităţi fondatoare EU-CONEXUS, pe care studenţii le pot alege pentru a completa sau suplimenta programul lor principal de studii de licenta. Pentru a obţine un Certificat de Minor EU-CONEXUS studenţii trebuie să acumuleze 30 de credite europene transferabile (ECTS), urmând cinci cursuri pe parcursul a trei semestre, de la cel puţin trei universităţi diferite din alianţă. UTCB are o contribuţie importantă şi consistentă în cadrul acestor programe de Minor, lansate în semestrul II din anul universitar 2020-2021, prin coordonarea generala a unuia dintre cele doua Minors menţionate si prin coordonarea direcţiilor de studii Ocean Energy şi Coastal Engineering. La oferta totala de zece cursuri propuse de UTCB contribuie 45 cadre didactice, cu intervenţia în anumite cazuri si a unor experţi externi, parteneri socio-economici ai UTCB. Cursurile sunt parte a planului de învăţământ al specializarii de Inginerie civila cu predare în limba engleză de la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine din UTCB, iar informaţii despre curusi pot fi gasite pe site-ul universităţii.

Programele Minor au avut succes în comunitatea EU-CONEXUS, 245 de studenţi înscriindu-se la primul appel la cursurile oferite de consortiu în semestrul de primăvară al anului universitar 2020 – 2021, dintre acestia 51 sunt studenţi UTCB. La cursurile propuse de UTCB s-au înscris in total 146 de studenţi din cadrul consorţiului. În sprijinul acestora a fost dezvoltat un sistem de mentorat între studenţi (ÂŤ buddy Âť), iar în luna februarie UTCB a organizat Welcome Day pentru a marca începerea cursurilor şi a crea un spaţiu de cunoaştere şi interacţiune între toţi studenţii din alianţă înscrişi la programele noastre. UTCB a propus un test de evaluare a competenţelor de limba engleză, test care a fost acceptat la nivel de alianţă EU-CONEXUS, permiţând analiza progresului lingvistic al studenţilor care urmează cursurile Minor. În această perioadă se derulează înscrierile la nivel de alianţă pentru semestrul din toamnă al programelor de Minor iar criteriile de selecţie constau în media studenţilor, motivaţia, competenţa lingvistă, experienţa Erasmus Plus şi implicarea în activităţi extraşcolare.