Publicat: 24 Februarie, 2016 - 14:25

La 22 februarie 2016, Inspecția Judiciară a exercitat acțiunea disciplinară față de un judecător pentru:

1. Manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu, abatere disciplinară prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, constând în aceea că judecătorul a intervenit în soluționarea unei contestații în anulare împotriva unei decizii penale pe care a pronunțat-o, prin participarea la ședința de judecată, formularea de cereri, depunerea de înscrisuri și acceptarea, fără niciun fel de obiecțiuni, a apărărilor formulate de avocatul său, avocat care, pe de o parte, a asigurat apărarea și în două rânduri resursele financiare pentru una din părțile cauzei soluționate prin decizia contestată și care, pe de altă parte, a acordat asistență juridică în cursul cercetării disciplinare a judecătorului în cauză.

2. Imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror, abatere disciplinară prevăzută de art. 99 lit. l) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, prin aceea că, deși nu avea nicio justificare legală să intervină în contestația în anulare, l-a atenționat pe judecătorul învestit cu soluționarea acesteia să se abțină de la judecată.

Acțiunea disciplinară a fost înaintată Secției pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la răspunderea judecătorului în cauză.

Compartimentul de Informare Publică și Relații cu Mass Media

Comunicat de presă - Inspecția judiciară