Publicat: 6 Mai, 2016 - 13:33
Share

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 25 – 29 aprilie 2016, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală de 273.772 de euro, adică 1.204.600 de lei. Au fost depistate 113 de persoane care lucrau la negru. Dintre acestea 35 erau din judeţul Cluj.
În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel naţional s-au aplicat amenzi în valoare de 750.900 de lei din care 271.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă
a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 8 propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi 291 de angajatori.
În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 453.700 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de
muncă 43 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Inspectorii de muncă au dispus 5
opriri de echipamente şi sistarea activităţii la un loc de muncă.
”Preocuparea noastră principală este pentru caracterul preventiv al actului de control şi încercăm prin activitatea din domeniile de competenţă să asigurăm un mediu de
muncă sigur şi sănătos. Nu funcţionăm după un plan de amenzi prestabilit, sancţiunile contravenţionale sunt aplicate conform legii şi ne concentrăm pe impactul acţiunilor
de susţinere eficientă a securităţii şi sănătăţii în muncă prin politici comune şi implicare a tuturor celor responsabili. În acelaşi timp urmărim creşterea gradului de
conştientizare a angajatorilor şi salariaţilor cu privire la necesitatea muncii legale.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.