Publicat: 6 Ianuarie, 2017 - 11:09
Share

Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 27-30 decembrie 2016, acțiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală 90.533 de euro, adică 407.200 de lei. Au fost depistate 46 de persoane care lucrau la negru.

În domeniul relațiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 243.900 de lei din care 150.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut două propuneri de cercetare penală. Au fost sancționați 110 de angajatori.

În aceeași perioadă, în domeniul securității și sănătății în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 163.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 46 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Pentru evitarea accidentărilor s-a dispus oprirea unui echipament de lucru în județul Tulcea. Au fost sancționați 191 de angajatori, în domeniu.

'În luna ianuarie vom face o evaluare a activității inspectoratelor teritoriale de muncă pentru a identifica problemele ce trebuie corectate și pentru a verifica modul de respectare a indicatorilor de performanță în anul care a trecut. Va fi un punct de plecare în acțiunile noastre din 2017, la zece ani de când Adunarea Generală a Națiunilor Unite a decretat data de 20 februarie ca fiind Ziua Mondială a Justiției Sociale, iar un an mai târziu Organizația Internațională a Muncii a adoptat Declarația OIM privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă. Inspecția Muncii are un rol contributiv la punerea în practică a obiectivelor strategice ale OIM, printre care se numără dialogul social ?i dreptul la muncă.'—Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.