Publicat: 9 Ianuarie, 2017 - 13:08
Share

Inspecţia Muncii a desfăşurat, în perioada 27-30 decembrie 2016, acţiuni de control în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare totală 90.533 de euro, adică 407.200 de lei.
Au fost depistate 46 de persoane care lucrau la negru. În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel naţional s-au aplicat amenzi în valoare de 243.900 de lei din care 150.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă
au făcut două propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi 110 de angajatori.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 163.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 46 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă,
vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Pentru evitarea accidentărilor s-a dispus oprirea unui echipament de lucru în judeţul Tulcea. Au fost sancţionaţi 191 de angajatori, în domeniu.

”În luna ianuarie vom face o evaluare a activităţii inspectoratelor teritoriale de muncă pentru a identifica problemele ce trebuie corectate şi pentru a verifica modul de respectare a indicatorilor de performanţă în anul care a trecut. Va fi un punct de
plecare în acţiunile noastre din 2017, la zece ani de când Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a decretat data de 20 februarie ca fiind Ziua Mondială a Justiţiei
Sociale, iar un an mai târziu Organizaţia Internaţională a Muncii a adoptat Declaraţia OIM privind justiţia socială pentru o globalizare echitabilă. Inspecţia Muncii are un rol contributiv la punerea în practică a obiectivelor strategice ale OIM, printre care se numără dialogul social şi dreptul la muncă.”- Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.