17 octombrie 2021

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa organizează concursuri

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Constanţa organizează concursuri pentru ocuparea a şase posturi de personal contractual, prin recrutare din sursă externă, astfel:

– 2 posturi muncitor calificat cu specialitatea fochist la Serviciul Logistic (sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa);

– 1 post muncitor calificat cu specialitatea fochist Detaşamentul 5 Jandarmi Neptun (sediul subunităţii din loc. Neptun);

– 1 post muncitor calificat cu specialitatea ospătar, Serviciul Logistic – Compartimentul Popotă;

– 1 post muncitor calificat cu specialitatea instalator apă, canal, Serviciul Logistic – Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului;

– 1 post muncitor calificat cu specialitatea electrician de întreţinere în construcţii, Serviciul Logistic – Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs : 25.10.2021, ora 16.00, la sediul unităţii.

Selecţia dosarelor de înscriere – probă eliminatorie, se va desfăşura în perioada de 26-27.10.2021.

Probele scrise/practice se vor desfăşura în perioada 10.11 – 15.11.2021.

Probele de interviu se vor desfăşura în perioada 16.11 – 19.11.2021.

Informaţii suplimentare despre înscriere se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân, nr. 108, tel. 0241/618969, int. 24537/24538 în zilele lucrătoare, între orele 08.00-16.00 sau prin consultarea anunţurilor publicate pe site-ul instituţiei, la adresa www.jandarmeriaconstanta.ro, secţiunea Carieră.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL