28 septembrie 2021

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt scoate la concurs 6 posturi de ajutor şef de post

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt scoate la concurs 6 posturi de ajutor şef de post, prin încadrare directă din sursă externă, în scopul reducerii deficitului de personal.

Sunt scoase la concurs 6 posturi vacante de ajutor şef de post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă din sursă externă, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Înscrierea se realizează doar online, în perioada 13.09-24.09.2021 (inclusiv în zilele nelucrătoare, iar pe data de 24.09.2021 doar până la orele 16:00), la adresa de e-mail sursaexterna@ot.politiaromana.ro.

Dosarul de înscriere trebuie să fie complet până la această dată, ulterior nemaiputând fi depuse documente.

Informaţii complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condiţiile de participare, documentele necesare şi modalităţile de desfăşurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt: https://ot.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-concurs-pentru-ocuparea-a-6-posturi-vacante-de-ajutor-sef-de-post

În perioada 11 – 19 octombrie a.c., candidaţii, ale căror dosare au fost validate, vor participa la proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice.

La data de 23 octombrie a.c., va fi desfăşurată proba scrisă, de tip test grilă.

Înscrierea candidaţilor se va realiza pe toate posturile de ajutor şef de post scoase la concurs din cadrul inspectoratului, urmând ca numirea candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute.

SUCCES TUTUROR CANDIDAŢILOR!