27 mai 2022

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea organizează concurs/examen pentru ocuparea a unui post vacant de execuţie

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea, organizează concurs/examen pentru ocuparea a unui post vacant de execuţie, de personal contractual, respectiv: Muncitor calificat IV (electrician) la Serviciul Logistic, Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar şi Intendenţă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Tulcea, cu personal recrutat din sursă externă.

În vederea participării la concurs/examen, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, condiţiile generale conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi cumulativ următoarele condiţii specifice:

– să fie absolvenţi de minim studii medii/generale;
– să deţină diplomă/ certificat/ atestat de absolvire sau alt document emis de o instituţie acreditată pentru absolvirea a cursului/programului de calificare/perfecţionare/specializare: electrician;
– să deţină autorizaţie de electrician emisă de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, minimum gradul II B – în termen de valabilitate;
– vechime în muncă – 1 an;
– vechime în specialitate – 1 an;
– să deţină/să obţină autorizaţie acces la informaţii clasificate nivelul „secret de serviciu”;
– să fie declaraţi apt medical şi apt psihologic

– Dosarul de concurs se va depune la sediul instituţiei până la data de 14.01.2022, orele 16.00.

Concursul va avea loc la sediul unităţii din Municipiul Tulcea, str. Spitalului, nr. 2, judeţul Tulcea după următorul program:

a) selecţia dosarelor de înscriere, va avea loc la data de 25.01.2022;
b) proba scrisă, va avea loc la data de 29.01.2022, ora 09.00;
c) proba interviului, va avea loc la data de 03.02.2022, ora 09.00.
d) Relaţii suplimentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului, temtica şi bibliografia se pot obţine la sediul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea, persoana de contact comisar-şef de poliţie Titorenco Ivan, tel.0240/506700, int. 20224 sau pe pagina de internet portalul http://tl.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs.

Întocmit,
Agent de poliţie Nanu Ioana Maria