27 mai 2022

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează concursuri pentru ocuparea a 10 posturi

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul General pentru Imigrări organizează concursuri pentru ocuparea a 10 posturi vacante de personal contractual în cadrul Serviciului Administrativ şi la nivelul centrelor specializate din Bucureşti, Timişoara, Galaţi, Maramureş, Rădăuţi şi Otopeni. Dosarele de înscriere, în volum complet, se depun personal la structura de resurse umane a instituţiei, la sediul din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureşti.

Inspectoratul General pentru Imigrări a demarat procedura de concurs, din sursă externă, pentru ocuparea a zece posturi vacante de personal contractual în cadrul Serviciului Administrativ şi la nivelul centrelor specializate pe linie de migraţie şi azil.

Astfel, în vederea reducerii deficitului de personal şi asigurării activităţii în condiţii optime, la nivelul aparatului propriu în cadrul Serviciului Administrativ, la Centrele Regionale de Proceduri şi Cazare a Solicitanţilor de Azil din Bucureşti, Timişoara, Maramureş, Rădăuţi şi Galaţi, precum şi la Centrul de Cazare a Străinilor luaţi în Custodie Publică Otopeni au fost scoase la concurs 3 posturi pentru muncitor calificat IV-I (instalator, electrician, fochist), 6 pentru îngrijitor de clădiri şi 1 de magaziner.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta personal dosarul de candidat în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări, la sediul din str. Lt. col. Marinescu Constantin, nr. 15A, sector 5, Bucureşti.
Anunţurile de recrutare pot fi accesate pe site-ul oficial al Inspectoratului General pentru Imigrări la adresa www.igi.mai.gov.ro, secţiunea „Carieră”. Concursul va consta în trei etape succesive, respectiv, selecţia dosarelor de concurs, proba practică şi interviul.

Informaţii suplimentare privind modalităţile de înscriere şi participare la concurs, condiţiile de recrutare, probele de examen şi alte date importante pentru desfăşurarea în bune condiţii a recrutării şi încadrării candidaţilor pot fi obţinute de la structura de resurse umane a Inspectoratului General pentru Imigrări la numărul de telefon 021/4107513 şi interiorul precizat în anunţ.