Publicat: 22 Februarie, 2016 - 18:39
Share

Ca urmare a informațiilor apărute în presă, referitoare la încălcarea normelor privind deontologia profesională de către un cadru didactic de la Colegiul Național de Informatică 'Tudor Vianu', Inspectoratul Școlar al Municipiului București a realizat o activitate de control care a constatat următoarele aspecte:

Domnul profesor care face obiectul sesizării este un cadru didactic apreciat de către elevi, părinți și conducerea unității de învățământ pentru rezultatele deosebite obținute de elevi la examenul național de bacalaureat, olimpiadele și concursurile internaționale.

Din declarațiile elevilor rezultă că incidentul petrecut la clasă a fost o glumă a profesorului, înțeleasă ca atare de elevi, care nu s-au simțit umiliți. Părinții elevului participant la incident nu au depus o reclamație referitoare la acest incident.

Domnul profesor nu a respectat graficul susținerii lucrărilor semestriale, grafic aprobat de conducerea unității de învățământ.

Echipa de control a întocmit un raport care a fost trimis conducerii unității de învățământ în vederea analizării sub toate aspectele, privind deontologia profesională a cadrului didactic pentru a lua măsurile legale ce se impun.

Atât Inspectoratul Școlar al Municipiului București cât și conducerea unității de învățământ vor monitoriza activitatea domnului profesor privind modul de comunicare în relațiile cu elevii, pentru a fi evitate aspectele care pot genera interpretări și reacții imprevizibile ale acestora.

Biroul de presă

Inspectoratul Școlar al Municipiului București