13 mai 2021

Inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat zeci de controale

Close up of cooled seafood - trout, sockeye, sea bass, in the market of a fish shop, supermarket, horizontal frame, side view

Distribuie pe rețelele tale sociale:

În perioada de referinţă, inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale şi inspecţii în unităţi supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor din Albeni, Baia de Fier, Bălăneşti, Bărbăteşti, Brăneşti, Bumbeşti-Jiu, Bustuchin, Căpreni, Câlnic, Crasna, Drăguţeşti, Hurezani, Jupâneşti, Motru, Negomir, Novaci, Plopşoru, Prigoria, Rânca, Rovinari, Săuleşti, Stejari, Stoina, Târgu-Cărbuneşti, Târgu-Jiu, Turburea şi Vladimir, în domeniile alimentar şi al sănătăţii şi bunăstării animalelor.

Controalele efectuate au constat în:
– verificarea modului de asigurare a conformităţii cu cerinţele prevăzute de legislaţia comunitară şi naţională în vigoare, în unităţi supuse supravegherii şi controlului, în baza instrucţiunilor transmise de A.N.S.V.S.A. prin note de serviciu – 136 controale, cu următoarele tematici:
– prevenirea toxiinfecţiilor alimentare şi a răspândirii pestei porcine africane;
– controale tematice în unităţi care comercializează peşte şi produse din pescuit;
– prevenirea şi limitarea răspândirii pandemiei de COVID-19, sub aspectul verificării modului de respectare a normelor de igienă şi siguranţă alimentară. O parte din aceste controale a fost efectuată de echipe mixte (I.P.J., D.S.P., I.J.J., I.S.U.);
– verificarea în vederea autorizării/înregistrării sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor a 33 obiective: o exploataţie de vaci de lapte (Drăguţeşti), un laborator de patiserie (Târgu-Cărbuneşti), 4 magazine alimentare (Baia de Fier, Brăneşti, Câlnic, Novaci), un magazin de legume-fructe (Târgu-Cărbuneşti), un magazine de vinuri (Rovinari), o piaţă agro-alimentară (Rovinari), două restaurante (Plopşoru, Rânca), o rulotă fast-food (Crasna), o unitate de catering (Târgu-Jiu), două baruri (Câlnic) şi 18 mijloace de transport pentru alimente de origine non-animală (Târgu-Jiu);
– soluţionarea unei sesizări din partea consumatorilor (Bălăneşti);
– prelevarea unui număr de 20 probe din produse alimentare (brânză, brânză proaspătă, unt, carne tocată de pasăre, ciocănele de pui, cârnaţi proaspeţi de porc, cârnaţi afumaţi, sandwich cu salam, cordon bleu de pui) şi apă tehnologică, pentru determinarea unor parametri microbiologici (Salmonella spp., Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Enterobacteriaceae, enterococi, bacterii coliforme, drojdii şi mucegaiuri, stafilococi coagulazo-pozitivi);
– avizarea mişcărilor inter-judeţene de animale;
– aplicarea măsurilor emiterea şi distribuirea către proprietari a unui număr de 126 de paşapoarte pentru bovine, în urma solicitărilor acestora;
– aplicarea măsurilor P.P.A. în localitatea Ştefăneşti;
– eliberarea unui număr de 20 extrase din registrul exploataţiilor, în urma solicitărilor diverşilor proprietari;
– monitorizarea mişcărilor înregistrate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi pe staţiile de lucru;
– verificarea unui număr de 18 dosare de deconturi ale acţiunilor de identificare şi înregistrare a animalelor, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi în luna februarie 2021;
– verificarea în teren a acţiunilor sanitare-veterinare şi a activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi ai C.S.V.A. Albeni, C.S.V.A. Bălăneşti, C.S.V.A. Bărbăteşti şi C.S.V.A. Săuleşti.

În timpul controalelor efectuate în această perioadă au fost aplicate 9 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 46.900 lei, unor obiective situate în Bălăneşti, Hurezani, Motru, Negomir, Stoina, Târgu-Cărbuneşti, Ţicleni şi Vladimir, astfel:
– 1.500 lei la un C.S.V.A., pentru existenţa unor neconcordanţe între datele înregistrate în B.N.D. şi înscrisurile din documentele prevăzute de legislaţie, cât şi pentru emiterea formularelor de mişcare a animalelor în şi din exploataţia virtuală în afara perioadei de efectuare a inspecţiilor în exploataţii;
– 1.200 lei proprietarului unei exploataţii non-profesionale situate într-o zonă de protecţie a unui focar de P.P.A., pentru vânzarea a 5 suine fără a notifica medicul veterinar de liberă practică împuternicit despre mişcarea animalelor;
– 10.000 lei la o brutărie, pentru lipsa facilităţilor igienice la chiuvetă; aparatura tehnologică este neigienizată, deşi este confecţionată din materiale uşor de igienizat;

Documentele de înregistrare ale mijloacelor de transport nu sunt vizate în baza Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 actualizat; lipsa înregistrărilor şi monitorizărilor generate de procedurile din manualul H.A.C.C.P.; nu toate corpurile de iluminat prezintă protecţie împotriva împrăştierii cioburilor; operatorul nu a efectuat operaţiuni de igienizare urmate de efectuarea unor teste de sanitaţie; nu există substanţe dezinfectante în cantităţi corespunzătoare, în scopul prevenirii apariţiei şi răspândirii SARS-CoV-2;
– 10.000 lei la o brutărie, pentru următoarele constatări: nu se asigură culoare de aerisire între sacii de făină şi pereţi (remediere în timpul controlului); nu se respectă circuitul de igienizare al navetelor de pâine, acestea fiind introduse în spaţiul de producţie fără a fi igienizate în prealabil;
– 10.000 lei la o brutărie, pentru următoarele aspecte: paviment şi plafon cu porţiuni degradate, chiuvete fără facilităţi igienice; nu există un program de autocontrol actualizat; deşi operatorul şi-a testat produsele finite, nu a efectuat şi teste de sanitaţie; există contract DDD, dar până la data controlului nu se efectuaseră operaţiuni; operatorul a transportat materii prime cu mijloace auto neigienizate şi având documentele de înregistrare nevizate, conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008;
– 2 x 1.500 lei la două brutării, pentru transportul produselor de patiserie cu un mijloc de transport neînregistrat şi/sau neigienizat;
– 1.200 lei la un magazin alimentar, pentru starea de întreţinere şi igienă necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare şi comercializare, precum şi a aparaturii frigorifice;
– 10.000 lei la un supermarket, pentru ambalarea în magazin a peştelui şi comercializarea acestuia fără elemente de identificare (etichete). Sancţiune complementară: reţinerea oficială a cantităţii de 8,85 kg şprot întreg vrac, cu dirijarea către neutralizare.

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Spînu Robert-Cosmin