Publicat: 9 Iunie, 2015 - 14:15
Share

Breviarul prezintă informatii cu privire la geografia şi organizarea administrativ-teritorialã a ţării şi cuprinde principalele serii de date statistice, pentru perioada 2012-2014, ce definesc activitatea turistică: capacitatea de cazare turistică, activitatea de cazare turistică şi a agenţiilor de turism, turismul României pe regiuni de dezvoltare, precum şi informaţii referitoare la călătoriile internaţionale înregistrate la frontierele României şi la cererea turistică a rezidenţilor.

Pentru o deplină transparenţă, sunt prezentate pe larg metodologia şi organizarea cercetării, precum si un glosar privind terminologia statistică utilizată, astfel încât să fie eliminate eventuale neclarităţi.

De asemenea, lucrarea este susţinută de tabele şi grafice sugestive care oferă o imagine reală asupra activităţii turistice din România.

Lucrarea poate fi consultată sau cumpărată de la sediul INS, bdul Libertăţii nr 16, sector 5, Bucureşti.