Publicat: 31 Mai, 2019 - 12:20
Share

Reuniunea informală a Grupului de Lucru privind Chestiuni Comerciale (WPTQ), sub mandatul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, a avut loc în Municipiul Buzău, în perioada 30-31 mai 2019. Grupul de lucru WPTQ reprezintă principalul format de lucru, la nivelul Consiliului UE, în care se discută dosarele legislative din domeniul politicii comerciale comune.

În cadrul reuniunii, reprezentanții statelor membre și ai Comisiei Europene au dezbătut cele mai importante aspecte prezentate în documentul de lucru al Comisiei Europene cu privire la practicile neloiale și distorsiunile semnificative de piață din Republica Populară Chineză (RPC) datorate sistemului social, economic, financiar și administrativ.

Lucrările reuniunii informale au fost deschise de către Gabriela Mihaela Voicilă, secretar de stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat, și Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău.

Secretarul de stat Voicilă a menționat, în intervenția sa, finalizarea procesului de adoptare a Regulamentului privind stabilirea unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană și a Regulamentului de punere în aplicare a clauzelor de salvgardare și a altor mecanisme care permit retragerea temporară a preferințelor aferente anumitor acorduri încheiate între Uniunea Europeană și țări terțe.

În discursul său, secretarul de stat în Ministerul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat a făcut referire la importanța deosebită pe care o are sistemul comercial multilateral, bazat pe reguli, accentuând rolul pe care măsurile de apărare comercială îl au în remedierea distorsiunilor pieței UE generate de practicile neloiale ale unor exportatori din țări terțe.

Reprezentanții statelor membre și ai Comisiei Europene au discutat despre factorii care determină exportul la preț de dumping al bunurilor și serviciilor originare din Republica Populară Chineză, distorsiunile în anumite sectoare industriale și măsurile implementate de Uniunea Europeană pentru remedierea acestora, precum și înlăturarea prejudiciului cauzat producătorilor din Uniune.

Președinția română a coordonat dezbaterile în vederea consolidării poziției Uniunii Europene cu privire la subiectele de pe agendă prin armonizarea elementelor de poziționare a statelor membre, mandatul fiind ghidat de prioritățile asumate de către PRES RO în domeniul politicii comerciale comune.

Documentul de lucru al Comisiei Europene privind distorsiunile semnificative de piață din Republica Populară Chineză cu scopul utilizării în investigațiile de apărare comercială poate fi studiat accesând link-ul:

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf