Publicat: 2 Aprilie, 2014 - 21:00
Zimbrăria din Pădurea "Neagra" de la Ocolul Silvic Bucșani

Când am auzit că Adam Crăciunescu, directorul general al Romsilva va organiza o conferinţă de presă în mijocul unei păduri din judeţul Dâmboviţa nu banuiam că voi redescoperi farmecul de odinioară al stejarilor seculari din vestiţii Codrii ai Vlăsiei împuţinaţi fără masură. Aşa am ajuns pe un drum forstier în mijlocul Pădurii, de câteva sute de hectare, "Neagra" din Ocolul Silvic Bucșani unde există din 1983 cea mai mare rezervaţie de zimbrii dintre cele patru din ţară şi am constatat preocupările RNP pentru conservarea acestui animal cu aspect fioros dar paşnic în relaţia cu omul şi tolerant cu celelalte animale dar imprevizibil în momentele de agresivitate. În ciuda masivităţii sale este agil şi sprinten şi e bine de reţinut că este un animal mândru şi sfios, căruia nu îi place să se apropie prea mult de oameni​. ​
Rezervaţia a fost creată prin ​aducerea a 16 zimbri din rezervaţia de la Haţeg, dar şi câţiva din străinătate,​ pentru urmărirea, cu caracter experimental, a procesului de aclimatizare şi dezvoltare  a zimbrului în condiţiile climatice din zona de câmpie piemontană şi dealuri mijlocii.

Acum se constată că a fost atins scopul de adaptare a zimbrului în condiţiile climatice din zona de câmpie a celor 49 de exemplare din care 25 masculi şi 24 femele şi cu o longevitate medie de 20-25 de ani. În prezent scopul rezervaţiei este de înmulţire şi transfer spre alte parcuri naturale şi grădini zoologice prin respectarea celor 2 acte normative europene: Convenţia de la Berna privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa din 19 septembrie 1979, care include zimbrul în Anexa III (specii de faună protejate) şi Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC referitoare la conservarea habitatelor naturale şi a florei şi faunei sălbatice din 21 mai 1992.