Publicat: 14 Martie, 2019 - 15:24
Share

Experți de nivel înalt din statele membre, reprezentanți ai Comisiei Europene, dar și ai agențiilor europene Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL, Institutul European pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) s-au întâlnit la București pentru a discuta modalități specifice și unitare ce vizează siguranța cetățenilor în spațiul Uniunii Europene fără îngrădirea dreptului la liberă circulație, precum și pentru lupta împotriva grupărilor mari de crimă organizată și a celor specializate pe diferite infracțiuni.

Miercuri, 13 martie, a fost rezervată discuțiilor separate în cadrul celor două comitete. 

 

Comitetul permanent pentru cooperare operațională în materie de securitate internă (COSI) 

În deschiderea întâlnirii, a fost tratat subiectul exploatării datelor digitale în activitatea autorităților de aplicare a legii (NAI). Acest concept este o inițiativă a Președinției române care a fost susținută de Agențiile europene și statele membre, adusă în atenția COSI încă din februarie 2018. 

În continuare, dezbaterile s-au axat pe instrumentele și metodele de care dispun țările UE pentru a lupta împotriva grupărilor mari de criminalitate organizată și grupurilor specializate în diverse infracțiuni. În ultimii ani, atenția politicii de securitate internă  a statelor membre s-a canalizat pe contracararea amenințărilor asociate terorismului, atacurilor cibernetice și migrației ilegale. În acest context, s-a remarcat utilitatea serviciilor puse la dispoziție de EUROPOL, precum coordonare operațională, schimb de informații, efectuarea de analize strategice, echipe de lucru comune. Astfel, s-a luat în calcul găsirea fondurilor și a resurselor necesare pentru continuarea și eficientizarea activității pe această linie și creșterea nivelului de siguranță.

 

Comitetul Strategic pentru imigrație, frontiere și azil (SCIFA)

La nivelul  Comitetului Strategic pentru imigrație, frontiere și azil, conform agendei stabilite de Președinția română, dezbaterile au vizat posibile direcții de acțiune pentru identificarea unor „măsuri tranzitorii”, care să conducă la gestionarea crizelor migraționiste cu impact major asupra spațiului UE, precum și măsuri în ceea ce privește  Managementul Integrat al Frontierelor de Stat.

Uniunea Europeană are ca scop să asigure cetățenii că trăiesc într-un mediu sigur, în care sunt garantate libertatea și statul de drept, fără verificări la frontierele interne.

Au fost readuse în atenție de către Președinția română punerea în practică a unor „măsuri tranzitorii”, discutate și în cadrul întâlnirii informale a Consiliului JAI, componenta Afaceri Interne, din februarie 2019.

Se dorește ca acest mecanism să fie unul operațional, eficient și flexibil, coordonat de Comisia Europeană, care să beneficieze de suportul agențiilor europene și să fie declanșat la solicitarea țării membre UE afectată. 

Măsurile vizează persoanele supuse operațiunilor de căutare si salvare pe mare, incluzând și alte situații umanitare. Participarea statelor se face pe bază de voluntariat și funcționează sub incidența legislației naționale, europene și internaționale aflată în vigoare. O dată activat acest mecanism, va fi nevoie de cooperarea tuturor țărilor implicate, cât și a agențiilor europene de profil în vederea stabilirii identității migranților și a stabilirii procedurii aplicabile fiecărei persoane în parte.

Discuțiile privind Managementul Integrat al Frontierelor au vizat identificarea obstacolelor ce ar putea interveni în corelarea strategiilor naționale cu prevederilor Strategiei Tehnice și Operaționale elaborate de FRONTEX, ce urmează a fi aprobată, precum și perspectivele evaluărilor tematice ce vor fi derulate de Comisia Europeană pe acest subiect. 

Întâlnirea comună de joi, 14 martie, a avut în vedere importanța conlucrării  celor două comitete pentru a oferi un răspuns integrat amenințărilor privind migrația ilegală și siguranța cetățenilor europeni, indiferent de naționalitate. Iar acest lucru presupune un rol activ al tuturor statelor membre prin utilizarea sistemelor informatice și bazelor de date din domeniul Justiție și Afaceri Interne.

Rezultatele discuțiilor purtate în cadrul întâlnirilor celor două grupuri de lucru din perioada 13-14 martie vor fi utilizate în dezbaterile formale viitoare ce vor avea loc în formatele dedicate ale Consiliul Uniunii Europene. 

*    *

*

Comitetul permanent pentru cooperarea operațională în materie de securitate internă (COSI) este reglementat prin art. 17 din Tratatul privind funcționarea UE și este cel care facilitează, promovează și consolidează coordonarea acțiunilor operaționale ale statelor membre ale UE în privința securității interne a UE.

Este alcătuit din funcționari de înalt nivel din Ministerul de Interne și/sau de Justiție al fiecărui stat membru al UE, precum și din reprezentanți ai Comisiei și ai Serviciul European de Acțiuni Externe. La reuniuni, pot fi invitate să participe agențiile europene, respectiv Europol, Eurojust, Frontex, CEPOL și alte organisme relevante. 

Comitetul strategic pentru imigrație, frontiere și azil (SCIFA) reunește responsabili de înalt nivel. Comitetul se ocupă, la nivel strategic, de diferite aspecte în domeniul imigrației, azilului și frontierelor.

Cele două organisme fac parte din grupurile de pregătire ale Consiliului Justiție și Afaceri Interne, ceea ce presupune că, înainte de a fi validate în cadrul întâlnirilor Consiliului, măsurile propuse sunt supuse dezbaterilor acestor grupuri de pregătire.

Tag-uri Institutii: