Publicat: 22 Noiembrie, 2016 - 18:09
Share

Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a organizat luni, 21 noiembrie a.c., o întâlnire tehnică de lucru a Grupului de experţi din domeniul reducerii riscurilor asociate consumului de droguri (GIRRAD), în vederea continuării demersurilor de consolidare şi diversificare a serviciilor din cadrul circuitului integrat de asistenţă, din perspectiva asigurării intervenţiilor necesare pentru consumatoarii de droguri.
La această reuniune au participat profesionişti din cadrul serviciilor de asistenţă pentru persoanele consumatoare de droguri, reprezentând furnizori publici şi organizaţii neguvernamentale: Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri „Sf. Stelian”, Spitalul Clinic de Psihiatrie prof.dr. Alexandru Obregia  - staţionar de zi, Asociaţia Română Anti-SIDA, ANIT România, Centrul de Asistenţă şi Tratament în Adicţii, Clinica de Psihiatrie şi Psihoterapie  COLOR MIND, Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Direcţia Medicală, Alianţa Pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor. 
Obiectivele întâlnirii au vizat:
•     adaptarea mecanismelor de lucru între serviciile de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri şi sistemul privativ de libertate;
•     stabilirea indicatorului de rezultat pentru grupuri vulnerabile care depăşesc situaţia de vulnerabilitate, ca urmare a sprijinului primit, din perspectiva grupului ţintă al persoanelor consumatoare de droguri şi a metodologiei de calcul a valorii acestuia, în contextul implementării Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020;
•     provocările identificate în furnizarea serviciilor de asistenţă specializată pentru persoanele consumatoare de droguri.
Participanţii au pus împreună experienţa profesională, alături de viziunea serviciilor de provenienţă, pentru identificarea soluţiilor concrete în cazurile de dificultate sau de risc ce pot apărea în asigurarea continuităţii tratamentului substitutiv pentru persoanele consumatoare de droguri aflate în stare de reţinere sau arestare preventivă.
Totodată, s-a concluzionat că este nevoie de eforturi instituţionale susţinute şi corelate pentru adaptarea mecanismelor de lucru între serviciile de asistenţă a consumatorilor de droguri şi sistemul privativ de libertate.