Publicat: 22 Mai, 2020 - 13:19
Share

Început la 1 ianuarie 2017, proiectul "Politici de dezvoltare a antreprenoriatului şi IMM-urilor inovative în mediul rural - Rural SMEs", implementat de Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, alături din partenerii din Spania, Irlanda, Slovenia, Grecia, Ungaria şi Portugalia, urmăreşte creşterea calităţii măsurilor de sprijin pentru antreprenorii din mediul rural, prin schimburi de experienţe, identificarea de bune practici şi implementarea lecţiilor învăţate în prima etapă, prin planuri de acţiune regionale menite să ofere soluţii pentru îmbunătăţirea activităţilor antreprenoriale din mediul rural.

Prima etapă a proiectului, cea de învăţare prin schimburi de experienţă reciprocă şi de realizare a Planurilor de acţiune, a fost finalizată la 30 iunie 2019 cu realizarea Planurilor de Acţiune de către cei şapte parteneri, iar în prezent ne aflăm în etapa de implementare şi monitorizare ce continuă până la data de 30 iunie 2021.

În cadrul întâlnirii de lucru au fost discuţii pe marginea indicatorilor, aspectelor bugetare şi activităţilor care urmează să fie desfăşurate iar fiecare partener şi-a prenzentat Planul de acţiuni, stadiul de implementare, precum şi dificultăţile şi provocările pe care le întâmpină, mai ales datorită crizei sanitare.

Cele şapte Planuri de Acţiuni vizează întreprinderile mici şi mijlocii din mediul rural al Regiunilor reprezentate de către fiecare partener, aducând în sprijinul acestora o serie de măsuri care să le aducă mai aproape de utilizarea noilor tehnologii de comunicare (TIC), de implementarea comerţului electronic, precum şi facilitarea inovării sau folosirea unor instrumente financiare dedicate acestora.

Planul de Acţiune, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, include 3 acţiuni:

- Acţiunea 1: E-COMMERCE RURAL: utilizarea tehnologiilor digitale pentru dezvoltarea afacerii

- Acţiunea 2: TRANSFER TEHNOLOGIC: Aducerea inovaţiei mai aproape de IMM-urile rurale

- Acţiunea 3: HUB-ul de Inovare Rural SMEs: impulsionarea inovaţiei şi valorificarea mai eficientă a instrumentelor financiare.

Întreprinderile mici şi mijlocii din mediul rural interesate în procese de inovare şi transferul de tehnologie sunt invitate să se adreseze Centrului de Informare Tehnologică din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud pentru sprijin şi alte detalii.