Publicat: 1 Aprilie, 2016 - 14:00

Biroul de Informare și Relații Publice al Curții de Apel Alba Iulia este abilitat să vă remită următorul:

COMUNICAT DE PRESĂ

Întâlnirea la Alba Iulia a președinților și vicepreședinților curților de apel cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției pe care vă rugăm să-l dați publicității, pentru o cât mai exactă informare a opiniei publice:

În perioada 31.03-01.04.2016, la Alba Iulia, s-a desfășurat în organizarea Curții de Apel Alba Iulia, întâlnirea de lucru a președinților și vicepreședinților curților de apel cu reprezentanții Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției.

Din partea Consiliului Superior al Magistraturii au participat președintele Consiliului Superior al Magistraturii, domnul judecător Mircea Aron, membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii: doamna judecător Alina Nicoleta Ghica, domnul judecător dr. Adrian Bordea, domnul judecător Badea Marius Tudose, domnul judecător Alexandru Șerban iar din partea Ministerului Justiției domnul secretar de stat, judecător Florin Moțiu. La această întâlnire de lucru au participat din partea Inspecției Judiciare domnul judecător Lucian Netejoru, inspector șef al Inspecției Judiciare și domnul judecător Dragoș Mihail, director al Direcției de inspecție judiciară pentru judecători iar din partea Școlii Naționale de Grefieri domnul judecător Andrei Băncilă, formator al Școlii Naționale de Grefieri.

Agenda întâlnirii a cuprins, în principal, următoarele puncte importante pentru organizarea și funcționarea sistemului judiciar:

Analiza modificărilor privind gradele de complexitate a cauzelor.

Echilibrarea schemelor de personal la nivelul instanțelor judecătorești.

Aspecte privind infrastructura instanțelor.

Necesitatea unei abordări unitare la nivel național pentru probleme comune care implică cheltuieli bugetare.

Relația ordonatorului principal de credite cu ordonatorii secundari de credite și asumarea responsabilității ordonatorului principal.

Aspecte privind comunicarea electronică a actelor procedurale și accesul la datele din sistemul ECRIS.

Stabilirea unor practici administrative unitare în privința delegării, detașării sau transferului grefierilor de la instanțe din circumscripția unor curți de apel și alte chestiuni de actualitate referitoare la personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești.

Proceduri administrative și alte aspecte legate de noul Regulament de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Formarea profesională la nivel descentralizat și efecte produse în activitatea instanțelor de Hotărâri recente ale Secției pentru judecători din cadrul CSM.

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL