Publicat: 21 Februarie, 2017 - 10:59
Share

INTERPELARE Adresată,

Doamnei Sevil SHHAIDEH

Viceprim-ministru,

Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

De către,

Domnul GHEORGHE-DĂNUȚ BOGDAN

Deputat PSD — Circumscripția Electorală nr. 5 Bihor

Având în vedere importanța covârșitoare pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii și, implicit, a economiei locale, prin accesarea de fonduri europene, consider ca oportună modificarea cât mai urgentă a Anexei nr. 4 din Grila de evaluare tehnică și financiară a GHIDULUI SOLICITANTULUI pentru Apelul de proiecte POR 102/2/2 2017, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2.2 — Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Am primit numeroase sesizări din partea micilor întreprinzătorilor bihoreni prin care mi-au fost aduse la cunoștință o serie de inadvertențe față de obiectivele generale ale Programului Operațional Regional 2014-2020 și aceste grile de evaluare. Concret, analizând Grila menționată mai sus, se constată că NU ESTE PUNCTATĂ crearea de noi locuri de muncă așa cum se întâmplă în cazul proiectelor depuse pentru Prioritatea de Investiții 2.1. Această Grilă nu sprijină în mod real societățile pentru a se dezvolta din punct de vedere economic și a crea locuri de muncă, obiective urmărite în acordarea ajutorului de stat, inclusiv în regulamentele europene.

JUSTIFICARE:

1. În conformitate cu Regulamentul UE 1303/2013, din resursele globale alocate, 96,33% vor fi dirijate spre obiectivul privind creșterea economică și crearea de locuri de muncă;

2. În Ghidul Solicitantului, Ajutorul de Stat Regional invocat, are ca scop sprijinirea dezvoltării economice și crearea de locuri de muncă;

3. Programul Operațional Regional 2014-2020 își propune să sprijine firmele ce au potențial să-și dezvolte poziția pe piață. Fără crearea de locuri de muncă, acest deziderat este imposibil de realizat;

4. Majoritatea proiectelor ce se vor finanța prin axa 2, vor crea locuri de muncă și pentru femei, realizându-se astfel și egalitatea de gen, ca și condiție de atingere a obiectivelor UE în acest sens;

5. Prioritatea de investiții 2.2., prin care se sprijină crearea și extinderea capacităților avansate de producție, implică, inevitabil, crearea de locuri de muncă

Pe considerentele de mai sus, este absolut necesară și esențială revizuirea urgentă a grilei și punctarea adecvată a unui criteriu atât de important. În același context, devine normală impunerea ca indicator de realizare a proiectului — creșterea numărului de angajați.

Vă rog să precizați următoarele:

1. În cât timp există posibilitatea revizuirii acestei Grile de evaluare tehnică și financiară?

2. În ce măsură există posibilitatea extinderii listei de coduri CAEN, în condițiile în care domenii precum 2511 și 2222, prin care se pot crea peste 10 locuri de muncă, nu se regăsesc în Axa 2.2.?

3. Aveți în vederea introducerea punctajului pentru gradul de maturitate al proiectului (finalizarea Proiectului Tehnic acolo unde se impune, inclusiv obținerea Autorizației de construire), cu atât mai mult cu cât în Ghidul General POR 2014-2020 se subliniază importanța maturității proiectului?

4. Aveți în vedere emiterea unui ghid de utilizare a instrumentelor financiare ce se vor putea utiliza în finanțarea investițiilor de valori mai mari?

Vă subliniez că toate aspectele sesizate se încadrează în condițiile menționate la 9.1. Aspectele care pot face obiectul modificărilor prevederilor ghidului solicitantului din Ghidul General.

Solicit răspuns scris.

Asigurându-vă de întreaga mea considerație,

Deputat Gheorghe-Dănuț BOGDAN