Publicat: 19 Aprilie, 2016 - 13:59
Share

Adresată:    Domnului Dacian Cioloș Prim - Ministrul României

De către dl senator: Alexandru-Petru Frătean

Circumscripția electorală: Nr. 28, Jud. Mureș

Colegiul electoral: Nr. 4

Grupul parlamentar: PSD

Ședința Senatului din data de:

Obiectul interpelării:

Politica și securitatea energetică a României

Stimate Domnule Prim — Ministru,

Doresc să vă supun atenției o temă care aduce în discuție o problematică cu impact strategic asupra societății românești, a cărei relevanță este accentuată în această perioadă printr-o serie de probleme și neajunsuri care fac obiectul discuțiilor pe agenda publică, și anume: politica și securitatea energetică a României.

Am luat la cunoștință faptul că în această perioadă Ministerul Energiei lucrează la Strategia Energetică a României, valabilă pentru 2016-2030, cu perspectiva anului 2050 care urmărește să ofere o viziune de dezvoltare sustenabilă a țării, care include evoluția României către rolul de hub regional de producție, înmagazinare și tranzacționare a energiei, centrarea pe consumatorul de energie ca principal beneficiar al diversificării surselor și serviciilor de energie, dezvoltarea infrastructurii energetice concomitent cu introducerea de tehnologii inteligente și transparentizarea și profesionalizarea actului de guvernanță energetic.

Realitățile prezentului sunt, însă, departe de aceste deziderate, iar în anumite situații chiar le contrazic. Conform informațiilor din spațiul public, se importă masiv energie și se preferă utilizarea potențialului hidro la maximum, în timp ce grupurile energetice pe cărbune stau oprite și continuă să rămână într-o situație disperată din punct de vedere financiar, fără a avea măcar semnalele unor soluții pentru acest sector. Deși politica noastră energetică ar trebui să fie bazată pe un mix energetic complex: hidro, nuclear, cărbune, petrol gaze, energie regenerabilă care să ne ofere independența energetică, în contextul actual securitatea energetică a României devine astfel din ce în ce mai fragilă, iar lipsa de viziune în sistem atinge cote alarmante.

Având în vedere cele expuse mai sus, precum și importanța strategică și impactul politicii energetice a României și vă rog să îmi comunicați care sunt măsurile pe care intenționați să le luați pentru corectarea disfuncționalităților și pentru asigurarea securității energetice a României în prezent și în viitor.

Cu toată stimă și considerația, aștept răspuns scris.

Senator PSD,

Alexandru-Petru Frătean