Publicat: 22 Septembrie, 2016 - 19:00
Share

În perioada 14 - 21 septembrie 2016,  la barajul Strâmtori - Firiza, s-au derulat lucrările care  au vizat  punerea în siguranță a conductei forțate de diametru 2000 mm, precum și a echipamentelor hidromecanice și hidroenergetice.
Lucrările au fost executate de personalul de specialitate din cadrul Administrației Naționale ,,Apele Române”, A.B.A. Someș-Tisa, S.G.A. Maramureș (12 angajați), precum și o echipă de doi scafandri de mare adâncime.

Pregătirea scafandrului pentru imersie
      
Istoricul intervențiilor pentru punerea în siguranță a echipamentelor hidromecanice și hidroenergetice la barajul Strâmtori - Firiza consemnează o intervenție pentru punerea la uscat a conductei golirii de fund, diametru 1000 mm, în anul 1972, realizată prin montarea pe priză a unui batardou clopot, și o altă intervenție, în anul 1992, pentru punerea la uscat a conductei forțate, diametru 2000 mm, realizată prin montarea pe priză a unui batardou plan. Menționăm că ambele lucrări au fost executate împreună cu scafandrii de mare adâncime.
În acest moment, (septembrie 2016) punerea la uscat a conductei forțate a Uzinei Hidroelectrice Strâmtori (UHE 1 Strâmtori) era imperios necesară. UHE 1 Strâmtori nu mai putea funcționa din cauza faptului că nu se putea utiliza sistemul de egalizare a presiunilor pentru acționarea vanelor fluture de avarie și operative; practic accesul apei pentru alimentarea turbinei nu se mai putea asigura. 
Activitatea a demarat prin executarea unor lucrări prealabile:
•    batardoul metalic montat la 36 m sub apa ce a avut o greutate de 2 t și dimensiunile de 3,5 m x 3,0 m cu montarea unei garnituri de cauciuc de 20 cm lățime și 20 mm grosime pe zona perimetrală.  Acest batardou a fost realizat pentru etanșarea prizei prin  fixarea pe cadrul metalic al prizei conductei forțate;
•    achiziționarea unei vane plane Dn(diametru nominal) 250 mm, Pn (presiunea nominala) 10 bari și dispunerea flanșelor pentru sudarea pe conducta de by-pass. Vana în discuție are rolul de a permite punerea la uscat a sistemului de by-pass;
 •    pregătirea unei clapet (piesa care rulează și închide/deschide accesul apei) și a unui fus pentru repararea unei vane plane Dn 150 mm, Pn 5 bari blocată în poziție deschis; 
•    asigurarea pompelor de epuisment pentru evacuarea debitelor de infiltrații pe perioada desfășurării efective a lucrărilor;
•    inspecția prealabilă a prizei de către scafandrii.

Aducerea pe coronament a batardoului și lansarea la priză
      
Lucrările de acest tip, la barajul Strâmtori - Firiza, sunt deosebit de dificile în condițiile în care nu există cale de rulare pentru lansarea batardoului. Situația constructivă concretă permite doar rularea batardoului pe capul ciupercii și apoi ridicarea laterală pe priză prin tragere cu cabluri dispuse lateral pe batardou. 
Activitatea a fost încheiată, în data de 21 septembrie 2016, ora 20:00. 
Lucrările programate au fost executate în totalitate, și au avut ca finalitate punerea în siguranță a conductei forțate și remedierea tuturor problemelor cu risc, ceea ce ne va permite exploatarea în condiții de siguranță pentru următorii 25 – 30 de ani.

Compartimentul de Comunicare și Relaţii cu Presa