Publicat: 29 Iunie, 2017 - 15:35
INTESA SANPAOLO ACQUIRES THE BRANCH NETWORK OF VENETO BANCA IN ROMANIA

Intesa Sanpaolo își mărește prezența pe piața strategică din România și le ureaza bun venit cliențiilor și angajațiilor

București, 29 iunie 2017 - În urma achiziționării de către Intesa Sanpaolo SpA a unor active și pasive ale Veneto Banca SpA, inclusiv a rețelei  de unități a sucursalei Veneto Banca din Romania, Intesa Sanpaolo le ureaza bun venit in familia Intesa Sanpaolo clienților și angajaților fostei sucursale Veneto Banca.

 

Aceasta achizițieia crește prezența Intesa Sanpaolo pe piața strategică din România, iar clienții din România beneficiază imediat de siguranță și acces la credite.

 

Astfel, toți clienții Intesa Sanpaolo se bucură de forța, soliditatea și serviciile oferite de unul dintre cele mai mari și mai puternice grupuri bancare din Europa, cu 19 milioane de clienți și 5.000 de sucursale în 40 de țări din întreaga lume.

 

In prezent, Intesa Sanpaolo operează în România cu două entități:

 

• Intesa Sanpaolo Bank Romania SA, o bancă autorizată în România cu sediul central în București și peste 30 de unități în întreaga țară;

 

• Rețeaua de unitati a sucursalei din România a Intesa Sanpaolo SpA Italia (rețeaua de unități a fostei sucursale Veneto Banca din România), cu peste 20 de unitati.

 

"În calitate de Șef al Diviziei Bănci Subsidiare Internaționale a Intesa Sanpaolo, este o mare plăcere pentru mine să le urez bun venit în grupul nostru clienților și angajaților fostei sucursale Veneto Banca din România", a declarat Ignacio Jaquotot.

 

"Lucrez și trăiesc în România de mulți ani și sunt sigur că această achiziție va contribui la dezvoltarea în continuare a bunelor relații de afaceri dintre Italia și România", a declarat Marco Capellini, CEO al Intesa Sanpaolo Bank România SA.

 

 

 

Intesa Sanpaolo

 

Intesa Sanpaolo se numără printre primele grupuri bancare din zona euro și este lider în Italia în toate domeniile de activitate (retail, corporate și wealth management). Grupul oferă servicii către 11,1 milioane de clienți printr-o rețea de peste 3900 de unități în Italia, avand  cote de piață de cel puțin 12% în majoritatea regiunilor italiene.

Grupul Intesa Sanpaolo este prezent în Europa Centrală și de Est și în zone din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, cu peste 1.100 de sucursale și 7.7 milioane de clienți aparținând subsidiarelor Grupului care operează în sectorul bancar în 12 țări.

În plus, o rețea internațională de specialiști în acordarea de asistență clienților corporate este prezenta în 28 de țări, în special în Orientul Mijlociu și Africa de Nord și în zonele în care companiile italiene sunt cele mai active, cum ar fi Statele Unite, Brazilia, Rusia, India și China.

 

 

Intesa Sanpaolo increases its presence in the strategic Romanian market and welcomes customers and employees

 Bucharest, 29 June 2017 – Further to the acquisition by Intesa Sanpaolo SpA of certain assets and liabilities of Veneto Banca SpA including Veneto Banca’s Romanian branch network, Intesa Sanpaolo, warmly welcomes the former Veneto Banca Romanian branch network customers and employees in the Intesa Sanpaolo’s family.

 

The acquisition greatly increases the presence of Intesa Sanpaolo in the strategic Romanian market and immediately benefit the Romanian customers’ safety and access to credit.

 

In fact all the customers of Intesa Sanpaolo enjoy the strength, solidity and services offered by one of the largest and strongest banking group in Europe with 19 million clients and 5.000 branches in 40 countries all over the world.

 

Intesa Sanpaolo therefore operates in Romania with two units:

 

  • Intesa Sanpaolo Bank Romania SA, a Romanian licensed bank with Head Office in Bucharest and more than 30 branches all over Romania;

 

  • Intesa Sanpaolo SpA Romanian branch network (former Veneto Banca’s Romanian branch network), a network of more than 20 branches.

 

“As Head of Intesa Sanpaolo’s International Subsidiary Banks Division it a great pleasure to welcome to our group the customers and employees of the former Veneto Banca Romanian branch network” said Ignacio Jaquotot.

 

“I have been working and living in Romania for many years and I am sure that this acquisition will help to further develop the already good business relationships between Italy and Romania” said Marco Capellini, CEO of Intesa Sanpaolo Bank Romania SA.

 

Intesa Sanpaolo

 

Intesa Sanpaolo is among the top banking groups in the euro zone and is the leader in Italy in all business areas (retail, corporate, and wealth management). The Group offers its services to 11.1 million customers through a network of over 3,900 branches well distributed throughout the country with market shares no lower than 12% in most Italian regions.

Intesa Sanpaolo has a selected presence in Central Eastern Europe and Middle Eastern and North African areas with over 1,100 branches and 7.7 million customers belonging to the Group's subsidiaries operating in commercial banking in 12 countries.

Moreover, an international network of specialists in support of corporate customers spreads across 28 countries, in particular in the Middle East and North Africa and in those areas where Italian companies are most active, such as the United States, Brazil, Russia, India and China.