28 mai 2022

Intră în dezbatere Programul integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 2021 -2030

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Programul integrat de dezvoltare urbană a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti 2021-2030 (PIDU) reprezintă unul dintre paşii importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală, contribuind semnificativ la creşterea absorbţiei fondurilor europene nerambursabile, a capacităţii instituţionale, la transparenţa actului de guvernare locală, la îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor şi, implicit, va îmbunătăţi şansele unei creşteri economice şi sociale durabile, inteligente şi incluzive.

În esenţă, acest tip de program integrat de dezvoltare urbană clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii. Prezentul document este un document de planificare strategică în vederea dezvoltării urbane durabile a Sectorului 6 pentru perioada 2021 – 2030.

Pentru atingerea viziunii de dezvoltare a Sectorului 6 au fost identificate cinci priorităţi strategice:
– creştere inteligentă şi competitivă;
– dezvoltare socială performantă şi incluzivă;
– accesibilitate şi mobilitate;
– mediu curat, regenerare urbană şi locuire de calitate;
– guvernare locală inteligentă.

Documentul a fost elaborat în perioada martie-aprilie 2021 de către o echipă internă de experţi, fără să fie necesare costuri cu achiziţia de servicii de consultanţă externă.

În elaborarea documentului, echipa de proiect a parcurs mai multe etape într-o succesiune logică şi firească, după cum urmează:
1. Documentarea, prin consultarea atât a documentelor publice în domeniu, cât şi a celor din literatura de specialitate, a strategiilor dezvoltate în domeniile economic, social, mediu, creştere inteligentă, a documentelor europene, naţionale, regionale, locale.
2. Organizarea de întâlniri de lucru cu echipa de proiect şi cu alte persoane cu atribuţii în domeniile analizate;
3. Actualizarea datelor existente în documentul de planificare strategică – programul de dezvoltare economico-socială şi de mediu al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti.
4. Actualizarea datelor prin includerea unor informaţii din analizele efectuate de echipa Băncii Mondiale, analize consultate pe site-ul www.estibucuresti.org

Nevoia de cooperare între actorii urbani este esenţială pentru ca acest document strategic să fie operaţionalizat şi pentru a implementa portofoliul de proiecte propus. Totodată, doar prin participarea cetăţenilor în procesul de planificare urbană se poate ajunge la soluţii sustenabile şi la susţinerea proiectelor majore de investiţii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Programul Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti se află în dezbatere publică până la data de 14 iunie 2021. Orice cetăţean interesat poate consulta documentul pe site-ul instituţiei – https://www.primarie6.ro/informatii-utile/.

Observaţiile, completările şi punctele de vedere referitoare la Programul Integrat de Dezvoltare Urbană a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pot fi transmise la adresa de e-mail: fonduriexterne@primarie6.ro, cel mai târziu până la data de 14 iunie 2021.