2 octombrie 2022

Intră în dezbatere publică OUG privind finanţele publice locale

Selective focus on stack of LEI romanian money. Lei banknotes isolated.

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a publicat în transparenţă decizională proiectul de ordin pentru aplicarea prevederilor art. III, alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.

Ordinul este necesar pentru stabilirea de către instituţiile prefectului a numărului maxim de posturi de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale pentru anul 2022.

În termen de 20 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Instituţia Prefectului va comunica numărul maxim de posturi, pentru anul 2022, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială.

Propunerile privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise pe adresa de e-mail: transparenta@mdlpa.ro.