Publicat: 23 Septembrie, 2020 - 09:27
Share

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 21 septembrie 2020 şi a intrat în vigoare Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2020 privind aprobarea Metodologiei întocmirii şi depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor.

Hotărârea reglementează procedura întocmirii şi depunerii la birourile electorale competente a dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi documentele pe care trebuie să le conţină şi să însoţească dosarele de candidatură pentru funcţiile de senator şi deputat.

Totodată, este reglementată şi procedura de depunere a dosarelor de candidatură atât pe suport hârtie, cât şi/sau pe suport informatic, prin acesta din urmă înţelegându-se orice tip de suport electronic de tip CD, DVD, stick USB sau HDD extern.

În acelaşi timp, sunt stabilite modelele următoarelor documente:
a) modelul listei de candidaţi;
b) modelul cererii de înregistrare a candidaturii independente;
c) modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii;
d) modelul listei de candidaţi pentru Camera Deputaţilor ce se depune la Biroul Electoral Central de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
e) modelul formularului ce însoţeşte documentele de candidatură depuse pe suport informatic;
f) modelul opisului documentelor de candidatură ce se depun pe suport informatic;
g) modelul opisului aferent fiecărui dosar cuprinzând liste de susţinători pe suport hârtie;
h) modelul opisului centralizator al listelor de susţinători;
i) modelul dovezii privind depunerea lista susţinătorilor la Biroul Electoral Central;
j) modelul declaraţiei de renunţare la candidatură.

Precizăm că toate entităţile implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal din dosarele de candidatură şi din listele de susţinători au obligaţia să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), inclusiv în ceea ce priveşte confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor.

Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2020 şi modelele de formulare aferente au fost publicate pe site-ul www.roaep.ro şi pot fi accesate la următorul link: https://www.roaep.ro/prezentare/intrebari-si-raspunsuri-parlamentare-2020/