Publicat: 16 Iunie, 2014 - 20:02
Share

Intreprinderile inovatoare din România vor putea beneficia mai ușor de finanțare prin intermediul unui nou set de instrumente financiare și de servicii de consultanță - InnovFin, lansat de Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI). 

Pe parcursul următorilor șapte ani, este de așteptat ca aceste produse să dispună de fonduri în valoare de peste 24 de miliarde de euro, destinate finanțării activităților de cercetare și inovare (C&I) desfășurate de întreprinderile mici, mijlocii și mari, precum și de promotorii infrastructurilor de cercetare. Se preconizează că această finanțare va sprijini investiții finale în C&I în valoare de până la 48 de miliarde de euro.

Comisia Europeană și Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) au lansat o nouă generație de instrumente financiare ale UE și de servicii de consultanță pentru a ajuta întreprinderile inovatoare să obțină mai ușor finanțare. Pe parcursul următorilor șapte ani, este de așteptat ca produsele „InnovFin – finanțare UE pentru inovatori” să dispună de fonduri în valoare de peste 24 de miliarde de euro, destinate finanțării activităților de cercetare și inovare (C&I) desfășurate de întreprinderile mici, mijlocii și mari, precum și de promotorii infrastructurilor de cercetare. Se preconizează că această finanțare va sprijini investiții finale în C&I în valoare de până la 48 de miliarde de euro.

Máire Geoghegan-Quinn, comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, a declarat: „Instrumentele financiare oferă o modalitate inovatoare de a investi în societățile și activitățile care favorizează creșterea economică. UE este în urmă față de concurenții săi pe plan mondial în ceea ce privește investițiile întreprinderilor în inovare. Prin urmare, trebuie să încurajăm băncile să crediteze aceste proiecte și să ajute societățile care desfășoară activități intense de cercetare să obțină finanțare. Astfel, vom reuși să îndeplinim obiectivul UE de a investi 3% din PIB în C&D până în 2020.”

„InnovFin – finanțare UE pentru inovatori” va consta într-o serie de produse personalizate – de la garanții pentru intermediarii care creditează IMM-uri, până la credite directe acordate întreprinderilor – ajutând astfel la sprijinirea proiectelor C&I, de la cel mai mic la cel mai mare, din UE și din țările asociate programului „Orizont 2020”, noul program de cercetare al UE pentru perioada 2014 – 2020. InnovFin se bazează pe succesul Mecanismului de finanțare cu partajarea riscurilor, creat în cadrul celui de-al șaptelea program-cadru al UE pentru activități de cercetare și de dezvoltare tehnologică (PC 7), care a ajutat la finanțarea cu peste 11 miliarde de euro a 114 proiecte de C&I, cu o valoare de peste 30 de miliarde de euro.

Banca Europeană de Investiții va credita întreprinderile mijlocii și mari sau va oferi garanții băncilor care le creditează. Fondul european de investiții va oferi garanții băncilor care creditează întreprinderile mici și mijlocii, iar, într-o etapă ulterioară, va investi în fonduri de capital de risc care finanțează întreprinderile nou-înființate și pe cele cu creștere rapidă.

Lansarea a avut loc în cadrul unei conferințe, cu o durată de două zile, organizată de Grecia, țară care asigură în prezent președinția UE, pentru a discuta modalitățile de îmbunătățire a accesului la finanțare pentru activitățile de cercetare și inovare.

Garanțiile și creditele acordate prin InnovFin vor avea la bază fondurile provizionate în cadrul programului Orizont 2020 și de către Grupul BEI pentru sprijinirea investițiilor în C&I, care, prin natura lor, sunt mai riscante și al căror rezultat este mai greu de estimat decât în cazul investițiilor tangibile. Toate instrumentele sunt determinate de cerere, fără alocări prealabile între sectoare, țări sau regiuni. Aceste instrumente de creditare vor fi completate, în viitorul apropiat, de o serie de instrumente de capital gestionate de FEI. În total, aproximativ 2,7 miliarde de euro din bugetul de aproape 80 de miliarde de euro al programului Orizont 2020 vor sprijini aceste instrumente financiare.