5 februarie 2023

Întrevederea ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu omologul austriac Alexander Schallenberg, în marja Forumului Economic Mondial de la Davos

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut joi, 19 ianuarie 2023, o întrevedere bilaterală cu ministrul federal pentru afaceri europene şi internaţionale al Republicii Austria, Alexander Schallenberg, în marja participării la lucrările Forumului Economic Mondial de la Davos.

Discuţiile dintre cei doi miniştri au vizat subiectul aderării României la spaţiul Schengen şi s-au înscris în continuarea contactelor anterioare (discuţia telefonică din 9 decembrie 2022 şi discuţiile bilaterale din marja reuniunii Consiliului Afaceri Externe/CAE din 12 decembrie 2022 pe care ministrul Bogdan Aurescu le-a avut cu omologul său austriac ca urmare a exprimării veto-ului austriac în cadrul reuniunii Consiliului JAI din 8 decembrie 2022. (https://www.mae.ro/node/60571)

Ministrul Bogdan Aurescu a adresat omologului austriac apelul părţii române la o atitudine constructivă de cooperare, de reconsiderare a poziţiei adoptate anterior şi de avansare pe calea angajamentului spre dialog şi deschidere din partea Austriei pentru identificarea, în perioada următoare, de soluţii pentru depăşirea situaţiei de blocaj determinate de poziţia nefondată a Austriei.

Demnitarul român a făcute referire, în context, la faptul că aşteptarea României privind aderarea la Schengen este considerată legitimă şi deplin justificată de către toţi ceilalţi parteneri europeni, precum şi de către instituţiile europene, care au recunoscut eforturile şi progresele realizate de România, pe toate planurile, gradul de pregătire a ţării noastre în aplicarea prevederilor acquis-ului Schengen fiind confirmat, în repetate rânduri, de experţii UE şi ai statelor membre (cel mai recent cu prilejul celor două misiuni de evaluare care au avut loc în lunile octombrie şi noiembrie 2022).

Bogdan Aurescu a asigurat că România va continua să fie o parte a soluţiei pentru consolidarea securităţii şi protejarea eficientă a frontierei externe a Uniunii Europene, în beneficiul tuturor cetăţenilor europeni. De asemenea, a subliniat că aderarea României este în avantajul Austriei: cu cât frontiera externă a UE – în cazul de faţă a României – este mai departe de frontierele Austriei, cu atât aceste frontiere sunt mai sigure şi mai protejate.

În acelaşi timp, ministrul Bogdan Aurescu a arătat că România îşi menţine deschiderea faţă de preocupările părţii austriece legate de creşterea migraţiei ilegale, sens în care reiterează abordarea constructivă privind susţinerea adoptării şi implementării, la nivel european, a unor măsuri concrete de combatere a acestui fenomen şi de întărire a frontierelor externe ale Uniunii, deşi partea română respinge conexiunea artificială între aderarea la Schengen şi evoluţiile la nivel european în materie de combatere a migraţiei ilegale, nefiind pe ruta migratorie a Balcanilor de Vest şi nici sursă de mişcări secundare înspre Austria, după cum o arată în continuare foarte clar statisticile Frontex şi ale altor agenţii relevante.

Ministrul român de externe a comunicat omologului austriac dinamica foarte bună a cooperării cu Preşedinţia suedeză a Consiliului UE, care a confirmat sprijinul activ pentru avansarea rapidă a acestui dosar, inclusiv în contextul declaraţiilor recente ale Prim-ministrului suedez în plenul Parlamentului European, cu ocazia prezentării priorităţilor Preşedinţiei, respectiv al asigurărilor ministrului suedez de externe, în discuţiile cu ministrul Aurescu din 11 ianuarie, când acesta a subliniat caracterul prioritar acordat aderării României de către preşedinţia suedeză şi faptul că aceasta va iniţia în perioada care urmează un proces de consultări cu toţi actorii implicaţi (https://www.mae.ro/node/60702)

Bogdan Aurescu a evocat necesitatea restabilirii atmosferei de încredere în relaţia româno-austriacă în contextul impactului negativ pe care decizia Austriei de a respinge, prin vot, aderarea României la Schengen îl generează asupra relaţiilor bilaterale.

Ministrul Bogdan Aurescu a luat notă de disponibilitatea exprimată de ministrul Alexander Schallenberg de a se implica în promovarea unei abordări constructive, de deschidere, în beneficiul relaţiei bilaterale şi al cooperării în plan european între România şi Austria. De asemenea, a luat notă de poziţia omologului austriac ca ministerele de interne din cele două ţări să continue a fi implicate în principal pe dosar, iar ministerele de externe să faciliteze dialogul. Ministrul austriac a exprimat, de principiu, cu titlu preliminar, deschiderea pentru un plan de lucru care să vizeze tematica discutată.

De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu l-a informat pe ministrul Alexander Schallenberg asupra demersurilor în curs ale părţii române pentru promovarea, în continuare, a obiectivului aderării României la spaţiul de liberă circulaţie, sens în care a menţionat convorbirile recente avute cu o serie de omologi europeni şi reconfirmarea de către aceştia a sprijinului ferm pentru o decizie pozitivă în cel mai scurt timp.

MAE reaminteşte în acest sens că recent ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut o serie de convorbiri şi întrevederi bilaterale care au reconfirmat faptul că România poate conta pe implicarea constructivă şi activă a partenerilor din UE pentru susţinerea activă a obiectivului legitim al României privind aderarea la spaţiul Schengen: cu ministrul afacerilor externe al Suediei (https://www.mae.ro/node/60702) ministrul pentru afaceri externe, Uniunea Europeană şi cooperare al Spaniei (https://www.mae.ro/node/60733), cu ministrul afacerilor externe al Danemarcei (https://www.mae.ro/node/60728), cu ministrul afacerilor externe al Portugaliei (https://www.mae.ro/node/60730), cu ministrul afacerilor externe al Poloniei (https://www.mae.ro/node/60763), cu ministrul afacerilor externe al Cehiei (https://www.mae.ro/node/60768), precum şi primirea la Bucureşti a ministrului afacerilor europene şi proprietăţii de stat al Finlandei (https://www.mae.ro/node/60736), respectiv participarea la evenimentul de lansare a Preşedinţiei suedeze a Consiliului Uniunii Europene (http://www.mae.ro/node/60708).

În ceea ce priveşte decizia anunţată de Preşedintele României, Klaus Iohannis, în urma discuţiei de astăzi cu Preşedintele Austriei, Alexander van der Bellen, de revenire la post a ambasadorului extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Austria, ministrul Bogdan Aurescu a reiterat omologului austriac faptul că această decizie reflectă, în primul rând, dorinţa României de a debloca situaţia curentă, de a avansa pe calea identificării unor soluţii constructive şi de facilitare a unui dialog dinamic, prin toate canalele disponibile.

Conform normelor dreptului diplomatic, un ambasador este acreditat pe lângă şeful statului ţării gazdă, în acest caz Preşedintele Van der Bellen. În acest context, este de reamintit că Preşedintele Van der Bellen a declarat public după votul din Consiliul JAI că regretă profund decizia guvernului austriac de blocare a aderării României, care nu este de natură să contribuie la soluţionarea problemelor legate de migraţie, acestea neputând fi rezolvate decât prin demersuri comune la nivel european, şi că speră că o soluţie prin dialog va fi curând posibilă.

După cum este cunoscut, ambasadorul României în Republica Austria a fost chemat în ţară pentru consultări, la data de 9 decembrie 2022, decizia părţii române fiind, potrivit cutumelor diplomatice, un gest politic de exprimare a dezacordului ferm cu conduita Austriei. Revenirea ambasadorului este o deschidere suplimentară a României pentru cooperarea şi utilizarea tuturor canalelor disponibile pentru atingerea obiectivului prioritar de aderare la Schengen cât mai curând posibil.

Direcţia Purtător de Cuvânt şi Relaţii cu Mass-media

Sursa foto MAE