27 iunie 2022

Investiţii complementare Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Investiţii complementare Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu- asistenţă tehnică în vederea finanţării

Consiliul Judeţean Sibiu a urmărit în mod constant în ultimii ani modernizarea sistemului de management integrat al deşeurilor în Judeţul Sibiu. Este nevoie de noi tehnologii, fără de care nu avem cum să atingem ţintele europene, iar costurile pentru aceste investiţii sunt foarte mari. Pentru a accesa fonduri europene din care să se susţină investiţiile, a fost nevoie de elaborarea unor documente şi studii de specialitate complexe, cum ar fi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor sau studiile de compoziţie a deşeurilor, care indică nevoile de dezvoltare a sistemului. Consiliul Judeţean Sibiu a realizat aceste documentaţii, iar în prezent implementează un proiect cu finanţare europeană, prin care se va elabora cererea de finanţare pentru realizarea investiţiilor. „O primă veste bună pentru bugetul Judeţului este că prin acest proiect reuşim să recuperăm din fonduri europene sumele cheltuite de Consiliul Judeţean Sibiu cu documentaţiile din domeniul gestionării deşeurilor. În plus, pregătim atragerea de noi fonduri” declară Daniela Cîmpean, preşedinta Consiliului Judeţean Sibiu.

În cursul lunii februarie, Consiliul Judeţean Sibiu, a semnat contractul de finanţare cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management al Programul Operaţional Infrastructura Mare pentru realizarea proiectului „Investiţii complementare Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Sibiu – asistenţă tehnică în vederea finanţării”, în valoare totală de 2.631.826,51 lei cu TVA, din care valoarea eligibilă nerambursabilă 2.481.451,81 lei. Obiectivul general al proiectului de asistenta tehnică este elaborarea documentaţiilor tehnico – economice necesare în vederea fundamentării investiţiilor care vor completa actualul sistem de management integrat al deşeurilor, pentru continuarea dezvoltării infrastructurii din fondurile europene destinate perioadei de programare 2014-2020.

Rezultatele estimate a fi atinse prin proiect sunt: asigurarea cadrului strategic de planificare a dezvoltării Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor (SMID) la nivelul judeţului, elaborarea aplicaţiei de finanţare prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea acordării finanţării nerambursabile pentru investiţiile necesare consolidării SMID, crearea cadrului de implementare a investiţilor şi promovarea acestora în rândul actorilor interesaţi. Proiectul va fi finalizat la data de 31.12.2022.

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. Comunicat de presă – Consiliul Judeţean Sibiu