Publicat: 7 Septembrie, 2018 - 19:56
Share

Ministrul Ioan Deneș a inspectat, joi și vineri, lucrările derulate de Ministerul Apelor și Pădurilor,în județul Bihor. Acțiunea s-a desfășurat la invitația autorităților locale.

Joi, demnitarul, însoțit de specialiștii pe domeniile ape și păduri din cadrul ministerului, precum și de directorul general al Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), Victor Sandu, directorul general adjunct al ANAR, Dorel-Marcel Dume, de reprezentanți ai Administrației Bazinale de Apă (ABA) Crișuri și ai Sistemului de Gospodărire a Apelor (SGA) Bihor au inspectat obiectivele de investiții din județ. Delegația a analizat evoluția lucrărilor la obiectivul „Amenajare Râul Crișul Repede, Județul Bihor cu o valoare de 247,5 mil lei, „Amenajarea râului Crișul Repede în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Oradea și a localităților din aval - Punerea în siguranță a barajului Leșu, județul Bihor”, finanțat prin POIM 2014-2020, „Lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în bazinul hidrografic Crișul Negru, Județul Bihor, proiect în valoare de  280 mil lei, dar și obiectivul de investiții „Amenajare Valea Nimăiești, Județul Bihor”, în valoare de 28,1 mil lei.

Ministrul Ioan Deneș, împreună cu prefectul județului Bihor, Ioan Mihaiu, au inspectat joi și zona de păduri afectată de furtuni, din apropierea Barajului Leșu-Remeți-Bulz.

Vineri dimineață delegația a avut o întâlnire cu primari din județul Bihor, cu reprezentanții Direcției Silvice Bihor, ai Gărzii Forestiere Oradea și conducerile administrațiilor silvice (de stat și private), la sediul Instituției Prefectului. În cadrul întâlnirii au fost analizate problemele curente legate de activitatea  pe care o desfășoară M.A.P și responsabilitatea pe care o are, atât în domeniul managementului apelor, cât și în cel al pădurilor.

La încheierea vizitei efectuate în județul Bihor, ministrul a prezentat într-o conferință de presă susținută la sediul Instituției Prefectului Bihor, activitatea M.A.P derulată prin A.B.A Crișuri și investițiile din domeniul silvic.

Demnitarul a  anuntat ca valoarea lucrărilor de investiții derulate în acest județ se ridică la peste 1,9 miliarde lei. Din acestea, lucrările din domeniul apelor au o valoare de 1,87 miliarde lei, iar lucrările din domeniul păduri au un cuantum alocat, în 2018, de 20,6 milioane lei.

În cazul celor 18 lucrări hidrotehnice care se derulează în acest județ, anul acesta vor fi recepționate 8 lucrări. În ceea ce privește atragerea de fonduri pentru acest domeniu, ministrul a subliniat că Administrația Bazinală de Ape Crișuri este o adevărată campioană la capitolul investiții.

Numai în anul 2018, se vor recepționa următoarele capacități din cadrul celor 8 lucrări: 642 ml de suprabetonare zid, 467 ml de mal consolidat cu anrocamente, o priză de apă, 12 km consolidări de maluri, 1.82 km de parapeți de beton, 4.46 km diguri de pământ. Ministrul a prezentat detaliile pentru fiecare lucrare aflată în derulare și stadiul realizării lor, dar și proiectele finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, respectiv "Amenajarea râului Crișul Repede în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Oradea și a localităților din aval - Punerea în siguranță a barajului Leșu, județul Bihor” și  "Amenajarea complexă a râului Crișul Negru în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane pe cursul superior și mijlociu”.

În ceea ce privește domeniul păduri, ministrul Ioan Deneș a vorbit despre cele două investiții derulate de Regia Națională a Pădurilor : „Reabilitare drumuri forestiere din bazinul Bistra, județul Bihor” (4,7 mil lei) și „Reabilitare drum forestier Vida, Județul Bihor ” (6,2 mil lei) .

Printre investițiile derulate de Garda Forestieră Oradea se numărăReconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Acrea – Poiană – Secătură, comuna. Bratca, județul Bihor” (cu suprafața de 147,85 ha), cu o valoare actualizată de 4 milioane lei și obiectivul „Reconstrucție ecologică pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Cetariu, localitatea Cetariu, județul Bihor” (cu suprafața de 72,26 ha și o valoare totală 2,6 mil lei), precum și obiectivul „Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Baia Veche – Izvoare, municipiul Salonta, jud. Bihor”, cu suprafața de 102,46 ha, valoarea fiind de 3,2 milioane de lei.

Prin realizarea acestor obiective se vor împăduri peste 322 hectare. 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: 

Tag-uri Geo: