Publicat: 16 Decembrie, 2019 - 18:42
Share

Ministrul Fondurilor Europene, Ioan Marcel Boloş şi preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, au semnat, astăzi, la sediul MFE, contractul de finanţare pentru implementarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Suceava în perioada 2014-2020", finanţat prin intermediul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM).

Proiectul, cu o valoare de de aproximativ 243,4 mil. euro (105,7 milioane pentru apă potabilă şi 128,7 milioane - canalizare) va face posibilă conectarea la sistemul de apă şi canalizare a peste 200.000 locuitori, fiind implementat în 14 Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT) din judeţul Suceava.

Proiectul va asigura următoarele rezultate, pe segmentul de alimentare cu apă potabilă:

- 3 captări noi;
- 5 captări reabilitate;
- 8,3 km aducţiuni noi;
- 29,4 km aducţiuni reabilitate;
- 3 staţii/facilitaţi noi de tratare;
- 3 staţii/facilitaţi de tratare reabilitate;
- 295,4 km reţele noi de distribuţie;
- 18,9 km reţele existente de distribuţie reabilitate;
- 22 staţii noi de pompare;
- 4 staţii de pompare reabilitate;
- 5 rezervoare noi;
- 13 rezervoare reabilitate.

Pe segmentul de colectare şi tratare a apelor uzate se vor asigura:

- 7 staţii de epurare, din care 4 noi. Altele 3 vor fi reabilitate;
- 321 km reţele noi de canalizare;
- 4,6 km reţele de canalizare;
- 107 noi staţii de pompare ape uzate;
- 40,3 km conducte de refulare.

De asemenea, în cadrul proiectului vor fi achiziţionate şi echipamente de operare, astfel:

- sistem SCADA regional integrat pentru toate sistemele de alimentare cu apă şi canalizare pentru monitorizarea operării sistemului, dar şi a mediului prin monitorizarea parametrilor, poluărilor accidentale, calitatea apei potabile;
- 2 echipamente de detectare a pierderilor;
- 2 unităţi mobile CCTV pentru inspecţia video a conductelor;
- 7 seturi - aparatură de laborator pentru analize fizico-chimice a apei potabile;
- 3 echipamente pentru transportul nămolului;
- 5 echipamente pentru încărcarea şi manipularea nămolului;
- 10 unităţi mobile pentru spălarea şi curăţarea canalizării;
- 7 unităţi mobile pentru transportul deşeurilor rezultate de la staţiile de pompare a apei uzate.

Context
În anul 2017, 75% din locuitorii din aria de implementare a proiectului erau conectaţi la un sistem de alimentare cu apă şi 65% locuitori beneficiau de apă potabilă. În ceea ce priveşte racordarea la un sistem de canalizare, 52% locuitori din aria proiectului beneficiau de astfel de servicii la standarde europene.

Prin finanţarea şi implementarea unor astfel de proiecte, România asigură conformarea cu prevederile Directivei 98/83/CE în ceea ce priveşte calitatea apei prin extinderea/reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă în localităţile din judeţ, precum şi conformarea cu prevederile Directivei 91/271/CEE prin îmbunătăţirea colectării şi epurării apelor uzate din aglomerările mai mari de 2.000 locuitori echivalenţi.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: