Publicat: 23 Decembrie, 2015 - 11:44

"A fost un an “plin” – a declarat pentru AMOS NEWS secretarul general al Senatului - care a solicitat la maxim rezervele umane şi profesionale ale instituţiei. Aş menţiona, cu deosebire, găzduirea, în calitate de preşedinte în exerciţiu, a celei de-a 46-a sesiuni plenare a APCEMN. Dar nu numai, România fiind printre membrii activi ai forurilor interparlamentare europene şi mondiale.

În anul 2015, Senatul a continuat să susţină obiectivele şi priorităţile de politică externă ale României, printr-o participare activă a membrilor săi la activităţile organizaţiilor şi forurilor interparlamentare cu caracter sub- regional, regional, european şi internaţional: Uniunea Interparlamentară (UIP), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a NATO (AP NATO), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), Adunarea Parlamentară a Francofoniei (APF), Asociaţia Senatelor din Europa (ASE), Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a Mării Negre (APCEMN), Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est (AP SEECP), Forumul Parlamentar European pentru Populaţie şi Dezvoltare (EPF) s.a.

Senatorii au contribuit la elaborarea documentelor de poziţie ale diferitelor organizaţii (rapoarte, rezoluţii, recomandări) şi la numeroase dezbateri tematice pe subiecte de interes şi actualitate, precum: concepte moderne în funcţionarea Senatelor în sistemele parlamentare bicamerale (ASE); noile Obiective ale Dezvoltării Durabile; războiul cibernetic, o ameninţare gravă la adresa păcii şi securităţii mondiale; relaţia dintre dreptul internaţional, suveranitatea naţională, neamestecul în treburile interne ale statelor şi drepturile omului; democraţia în era digitală şi dreptul la viaţă privată; necesitatea întăririi cooperării globale împotriva terorismului (UIP); Codul de conduită al OSCE privind aspectele politico-militare ale securităţii; combaterea traficului de fiinţe umane pe pieţele de bunuri şi servicii; persoanele disoărute în contextul conflictelor armate (AP OSCE); schimbările climatice şi securitatea internaţională; Rusia şi securitatea euro-atlantică (AP NATO); egalitate şi ne discriminare în accesul la justiţie; consecinţele umanitare ale acţiunilor grupării teroriste Statul Islamic; situaţia politică şi de securitate din Ucraina; eficacitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului; recunoaşterea şi prevenirea neo-rasismului; ţările de tranzit: abordarea noilor provocări în materie de migraţie şi azil; un angajament reînnoit în combaterea antisemitismului în Europa; protecţia drepturilor părinţilor şi copiilor aparţinând minorităţilor religioase (APCE); accesul cetăţenilor la justiţie; situaţia copiilor fără acte de identitate; asigurarea locurilor de muncă pentru tineri; accesul universal la servicii de prevenire şi tratament pentru HIV/SIDA; apropierea aleşilor de cetăţeni-accesul la informaţia parlamentară (APF); rolul noilor tehnologii în dezvoltarea şi consolidarea societăţii informaţionale (APCEMN).

În intervalul iunie-noiembrie 2015, Senatul României a deţinut, prin preşedintele acestei Camere, dl. Călin Popescu-Tăriceanu, preşedinţia în exerciţiu a APCEMN, asigurând condiţiile necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor organizaţiei. La finalul acestui mandat, Senatul a organizat şi găzduit cea de-a 46-a sesiune plenară a APCEMN (Bucureşti, 25- 27 noiembrie 2015), principalul eveniment de diplomaţie parlamentară din programul de relaţii externe al Senatului în anul 2015. La sesiune au participat delegaţiile celor 12 parlamente membre (Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Federaţia Rusă, Serbia, Turcia şi Ucraina), oficiali ai OCEMN şi ai organismelor înrudite, invitaţi şi observatori din partea Parlamentului şi Guvernului României, a unor parlamente şi adunări parlamentare internaţionale, a societăţii civile şi mediului academic, precum şi reprezentanţi ai corpului diplomatic.

Programul sesiunii a inclus reuniuni ale Biroului şi Comisiei Permanente ale Adunării şi şedinţe în plen. Adunarea a adoptat rapoarte şi recomandări privind promovarea e-guvernării, combaterea traficului ilicit de bunuri culturale, crearea cadrului legislativ pentru combaterea corupţiei, precum şi o declaraţie privind escaladarea terorismului internaţional, care reafirmă necesitatea unei acţiuni concertate şi solidare împotriva actelor de terorism. La propunerea preşedinţiei române: dezbaterea generală din plenul Adunării a fost consacrată implicării parlamentare în realizarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile; a fost organizată o primă întâlnire informală a femeilor parlamentare membre ale APCEMN, la care s-au stabilit paşii necesari pentru integrarea dimensiunii de gen în alcătuirea, funcţionarea şi activităţile Adunării; APCEMN a decis acordarea statutului de observator pentru Adunarea Parlamentară a Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est. La încheierea sesiunii de la Bucureşti, preşedinţia rotativă a APCEMN a fost preluată de Duma de Stat a Adunării Federale a Federaţiei Ruse.

De asemenea, prin Serviciul Afaceri Europene au fost derulate 46 de acţiuni externe, în cadrul organizaţiilor europene.    

Conferinţa utilizatorilor IPEX, Copenhaga, 26 ianuarie, Viena, 5-6 noiembrie.

Reuniunea preşedinţilor Comisiilor pentru Afaceri Europene din parlamentele naţionale ale statelor membre UE - COSAC, Riga, 1-2 februarie, 31 mai-2 iunie şi Luxemburg, 11-13 iulie, 29-31 octombrie, 28 noiembrie-1 decembrie.

Desfăşurarea activităţii reprezentantului permanent al Senatului pe lângă Parlamentul European, 2-5 februarie, 23-26 februarie, 2-6 martie, 23-26 martie, 26-29 mai, Bruxelles. Conferinţe interparlamentare privind politica externă şi de securitate comună şi politica de securitate şi apărare comună (Riga, 4-6 martie, Luxemburg 4-7 septembrie), Articolul 13 al Tratatului de Stabilitate, Coordonare şi Guvernanţă din Uniunea Economică şi Monetară (Bruxelles, 3-4 februarie) şi Obiectivele de dezvoltare, nerealizate, ale mileniului (Bruxelles, 12-13 octombrie).

Conferinţele privind Strategia UE pentru Regiunea Dunării (Viena, 26-27 ianuarie, Republica Serbia, 20-22 iunie) şi cel de-al 4-lea Forum Anual al Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, (Ulm, 29-30 octombrie).

Reuniunile interparlamentare privind Forumul European pentru Sursele de Energie Regenerabilă (Viena, 12-14 martie, Bruxelles, 16 iunie).