Publicat: 15 Martie, 2019 - 13:14

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a susţinut vineri, 15 martie a.c., la Palatul Parlamentului, o alocuţiune cu prilejul Summitului European al Regiunilor şi Oraşelor.

Vă prezentăm în continuare textul alocuţiunii:

"Domnule preşedinte Lambertz,

Stimaţi membri ai Comitetului Regiunilor, distinşi reprezentanţi ai autorităţilor locale, comunale şi regionale,

Doamnelor şi domnilor,

Mă bucur să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră la cea de-a opta ediţie a Summitului European al Regiunilor şi Oraşelor, eveniment pe care România îl găzduieşte în calitate de Preşedinţie la Consiliul Uniunii Europene.

În mai puţin de două luni, vom organiza cel mai important eveniment politic al Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene: Summitul informal de la Sibiu, în cadrul căruia vom discuta orientările şi viziunile noastre pentru consolidarea proiectului european şi pentru definirea Agendei Strategice a Uniunii pentru perioada 2019-2024.

Evenimentul de astăzi se integrează deplin în procesul de reflecţie privind viitorul proiectului european, fiind un moment important al drumului nostru comun către Sibiu.

Prin cele peste 200 de dezbateri care au avut loc în organizarea Comitetului European al Regiunilor, proces derulat sub motto-ul ÂŤReflecting EuropeÂť, dumneavoastră aţi avut o contribuţie valoroasă, cu atât mai mult cu cât aceasta se bazează pe contactul direct cu cetăţenii europeni, pe care, în calitate de aleşi locali şi regionali, îi reprezentaţi.

Această legătură directă cu cetăţenii conferă poziţiilor Comitetului European al Regiunilor un plus de legitimitate. Iar când vorbim despre actul de guvernanţă, legitimitatea este un aspect crucial.

Când ne vom reuni la Sibiu, va trebui să decidem nu numai asupra a ceea ce ne dorim să fie Uniunea Europeană şi cum vrem să consolidăm acest proiect, ci şi asupra modului în care vom lucra împreună pentru a ne atinge obiectivele în beneficiul cetăţenilor europeni.

Dumneavoastră simţiţi cel mai bine la nivel instituţional pulsul Europei, atât în ceea ce priveşte avantajele incontestabile ale politicii de coeziune, care se reflectă în viaţa de zi cu zi a oamenilor în infrastructură, alimente mai sigure, conectivitate, e-guvernare şi multe altele, cât şi în ceea ce priveşte efectele negative ale unor măsuri deficitare.

Din această dublă perspectivă, Comitetului European al Regiunilor, prin rolul său consultativ, este un partener real şi angajat în efortul nostru de a apropia mai mult acţiunea europeană de beneficiarii ei - regiunile, oraşele, dar cel mai important - cetăţenii noştri.

Domnule preşedinte Lambertz, aţi declarat că dumneavoastră şi colegii de la Comitetul European al Regiunilor nu vedeţi Europa doar în ÂŤ2DÂť - în două dimensiuni, cea europeană, respectiv naţională -, ci în "3D". A treia dimensiune aparţine celor peste 100.000 de comunităţi locale şi celor peste 300 de regiuni pe care le reprezentaţi.

Aceasta este zona de cooperare directă cu cetăţenii europeni, puntea de legătură democratică şi fundamentul de care au nevoie cele două dimensiuni pentru a produce politici valabile, solide din punctul de vedere al legitimităţii democratice şi al rezultatelor concrete ale acţiunii noastre.

Doamnelor şi domnilor,

Regiunile europene, oraşele şi comunele, au nevoie de "Europa" pentru a deveni prospere, pentru a se conecta şi a fi racordate la reţele mai largi, regionale, transfrontaliere de dezvoltare.

În acelaşi timp, însă, Uniunea Europeană are nevoie de entităţile sale regionale, de la care îşi extrage nu numai legitimitatea sau raţiunea de a acţiona, ci şi sistemul de norme sociale şi civice pe care este clădit proiectul european.

În cadrul acestei interacţiuni, comunicării îi revine un rol cheie. Cetăţenii europeni, pe care dumneavoastră îi reprezentaţi, percep uneori Uniunea Europeană ca fiind prea distantă, prea birocratică şi prea lentă în a răspunde multiplelor provocări curente.

Uniunii Europene i se reproşează adesea, cu intenţii mai bune sau mai puţin bune, deficitul de credibilitate, pe care dumneavoastră, prin activitatea de informare, de comunicare şi cooperare cu cetăţenii, îl puteţi corecta.

Actorii politici la nivel european şi, în general, leadership-ul european, sunt percepuţi ca o structură mai abstractă şi mai distantă, cu reguli extrem de complicate, cu lideri pe care cel mai adesea cetăţenii nu îi cunosc.

Aflându-ne în pragul alegerilor pentru Parlamentul European, aceste aspecte devin din ce în ce mai importante.

În actualul context european, preocuparea noastră majoră trebuie să se îndrepte, în mod clar, spre implicarea mai fermă a cetăţenilor în procesul decizional european, dar şi către eliminarea percepţiei că există o ruptură între acţiunea comunitară şi cetăţeni.

Prin prisma dimensiunii locale şi regionale a actului politic, o guvernare bună şi eficientă la nivel european se reflectă în fapte şi rezultate concrete: mai multă coeziune, locuri de muncă de calitate, creştere economică durabilă, infrastructură modernă şi conectivitate, eliminarea decalajelor de dezvoltare şi îmbunătăţirea nivelului de trai sau servicii publice de bună calitate.

Sondajele de opinie din ultima perioadă arată că cetăţenii cred în continuare în forţa transformatoare a Uniunii Europene, în ciuda faptului că momentul Brexit este unul care influenţează negativ întregul nostru spaţiu european.

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene porneşte de la premisa că cele mai importante principii la care trebuie să ne raportăm în momentul de faţă sunt unitatea şi coeziunea Uniunii Europene.

Cheia noului pact de viitor, pe care dorim să-l creionăm la Sibiu, trebuie să rămână, în opinia mea, mesajul de unitate. Am transmis, în intervenţia mea de la Parlamentul European din octombrie 2018, în cadrul dezbaterii privind viitorul Uniunii Europene, un apel la unitate, pe care îl reiau cu convingere: viitorul nostru comun trebuie să fie gândit într-o Uniune puternică, unitară, coezivă şi clădită pe un fundament stabil de principii şi valori.

Prin iniţiativa sa, Alianţa pentru Coeziune, Comitetul European al Regiunilor ne este un partener important în promovarea principiului coeziunii, care este motto-ul programului Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene.

Sunt ferm convins că Uniunea Europeană şi cetăţenii noştri au nevoie de mai multă coeziune.

Să nu percepem acest apel la mai multă coeziune drept o ambiţie particulară a statelor membre care au un nivel mai redus de convergenţă economică. Consider că nevoia de mai multă coeziune este o necesitate pentru toate statele membre, fie că sunt fondatoare ale Uniunii sau au aderat pe parcurs.

România a promovat în mod constant importanţa menţinerii unităţii în cadrul Uniunii Europene, fără diviziuni între Est şi Vest, între Nordul şi Sudul Europei, state membre vechi şi state membre noi sau viteze diferite de integrare europeană.

Ne dorim ca iniţiativele de consolidare a construcţiei europene să se bazeze pe o agendă pozitivă, incluzivă, consensuală şi orientată spre cetăţenii săi.

Aceasta este abordarea pe care o vom promova pentru Summitul European informal de la Sibiu.

Va fi un moment de referinţă atât pentru Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene, cât şi pentru Uniune în ansamblul său.

Doamnelor şi domnilor,

În încheierea intervenţiei mele, doresc să vă mulţumesc pentru efortul constant pe care îl depuneţi în serviciul proiectului european, în special în domeniul comunicării realizărilor şi impactului Uniunii asupra vieţii cetăţenilor.

În acest spirit, vă asigur de sprijinul României şi vă urez în continuare mult succes!

Vă mulţumesc!

Tag-uri Nume: