Publicat: 10 August, 2020 - 09:00
Share

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Ion Ştefan, a semnat, astăzi, 9 august a.c., în comuna Vizantea-Livezi (jud. Vrancea), ordinul pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire bază de tratament" în satul Vizantea-Mănăstirească din comuna Vizantea-Livezi.

Proiectul, în valoare de 37.516.152,49 lei, va fi realizat prin subprogramul "Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcţiilor" din cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social (PNCIPS), derulat de Compania Naţională de Investiţii, instituţie aflată sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA).

Conform proiectului, baza de tratament de la Vizantea-Livezi va beneficia de: o clădire cu săli destinate tratamentului balneo, săli de electroterapie, fizioterapie, băi la cadă, piscină interioară, cu un cupaj de ape minerale, atât pentru agrement, cât şi pentru kinetoterapie, restaurant, spaţii de cazare, piscină exterioară de agrement şi tratament, vestiare, toalete etc.

Baza de tratament va avea o capacitate de cazare de circa 400 de locuri pentru tratament şi aproximativ 60 de locuri de cazare.

Durata de realizare a investiţiei este de 26 de luni, dintre care 24 de luni sunt pentru execuţie şi 2 luni - pentru proiectare.

Proiectul a fost realizat în colaborare cu Direcţia de Sănătate Publică Vrancea şi Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Vrancea, pentru a fi autorizat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Sănătăţii, astfel încât pacienţii să poată beneficia de proceduri şi în baza unor bilete de tratament.

MLPDA, prin CNI, susţine investiţiile pentru revitalizarea turismului balneo. Localitatea Vizantea-Livezi are acest proiect de reconstrucţie a vechii staţiuni, de mulţi ani. Cred că vrâncenii, ca, de altfel, toţi românii, au nevoie de aceste staţiuni, pentru tratament şi relaxare, aşa cum şi localităţile care beneficiază de aceste bogăţii naturale, în ape cu proprietăţi curative, să le poată exploata pentru o creştere economică şi un trai mai bun pentru localnici. În calitate de ministru al lucrărilor publice, voi susţine necondiţionat toate proiectele de dezvoltare a Vrancei, fie că vorbim de proiecte ale administraţiei publice, ori ale IMM-urilor" ,
a declarat ministrul Ion Ştefan.

În proiect sunt incluse sume şi pentru aducerea izvoarelor la locaţia bazei de tratament, pentru că izvoarele sunt deja amenajate de către administraţia publică locală. "Primăria, în ultimii şase ani, a derulat investiţii în reforarea izvoarelor şi captarea lor. La momentul de faţă, primăria este proprietară a terenurilor, dar şi a izvoarelor. De asemenea, deţine licenţă de exploatare a apelor de la Agenţia Naţională de Resurse Minerale, pentru ca apele terapeutice din comuna Vizantea-Livezi să poată fi folosite pentru sănătatea oamenilor, aşa cum se întâmpla în urmă cu sute de ani" , a subliniat primarul comunei Vizantea-Livezile, Dragoş Ciobotaru.

În partea de nord-vest a judeţului Vrancea, la distanţă de numai 7 km de Soveja, se află Vizantea Mănăstirească, sat ce aparţine comunei Vizantea-Livezi. Primele efecte tămăduitoare ale apelor minerale de la Vizantea au fost cunoscute de localnici din timpuri îndepărtate, neatestate documentar. În lucrarea "Istoricul băilor minerale Vizantea" , prezentată la cel de-al VI-lea congres pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor, ţinut la Focşani, între 20-25 septembrie 1909, doctorul RafaiI Rosin arată că avocatul Cohanoski este primul care, în 1866, ia primele probe pentru a fi analizate la Bucureşti.

În aceeaşi lucrare, autorul menţionează că "apele de la Vizantea datoresc descoperirea efectelor lor tămăduitoare unei împrejurări, şi anume: în anul 1882, veni în Bucureşti, spre a fi internat la Spitalul Colţea, un tinichigiu din Panciu care, suferind de reumatism, neputându-se vindeca la spitalele din provincie, în deznădejdea sa, se adresă ultimei instanţe. Fu primit în serviciul profesorului Marcovici, unde stătu 5-6 săptămâni. În cele din urmă, ieşi din spital ameliorat, dar nevindecat, recomandându-i-se de a merge să facă băi minerale calde la una din staţiunile balneare din ţară şi, cum numitul nu avea mijloace suficiente, se
întoarse la Panciu. În disperarea lui, aflând că la Vizantea sunt ape care, după spusa ţăranilor, vindecă durerile de picioare, fu adus acolo, mai mult olog, în vara aceluiaşi an (1882) Încălzi cu bolovani apa minerală luată din toate izvoarele şi, chiar după primele 10 băi, observă o ameliorare simţitoare, iar, până într-o lună, îşi recapătă sănătatea."

În anul 1890, apare, la Focşani, broşura de 40 de pagini "Analiza apelor minerale Vizantea, judeţul Putna" , scrisă de farmacistul militar G. Constantinescu, care cuprinde primele analize calitative şi cantitative cunoscute, dar numai pentru 6 izvoare dintre cele 20 existente. În urma acestor analize, rezultă că apele minerale de la Vizantea sunt de trei categorii:

1. a) apă foarte clorurată şi foarte iodurată, reprezentată prin izvorul nr. 1;

2. b) apă sulfuroasă, slab clorurată calcică, la izvoarele nr. 2, nr. 3 şi nr. 4;

3. c) apă sulfuroasă alcalină, foarte concentrată şi foarte clorurată la izvoarele nr. 5 şi nr. 6.

Serviciul Comunicare
Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

Tag-uri Nume: