25 iunie 2022

ÎPS Aurel Percă: Să fim demni şi să fim mândri de istoria noastră şi de simbolurile naţionale

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Mesajul ÎPS Aurel Percă pentru Ziua Naţională a României

Dragi credincioşi, iubiţi concetăţeni români,

Fiecare popor îşi are propriile sărbători naţionale, unele bazate pe tradiţii religioase, altele asociate cu Statul şi Unitatea naţională. Sărbătorile naţionale au scopul de a aminti tuturor cetăţenilor unui popor tradiţiile, aspiraţiile şi momentele istorice care au contribuit de-a lungul anilor la realizarea identităţii şi unităţii sale.

Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea Statului naţional unitar. Sărbătoarea naţională de 1 Decembrie este unul din evenimentele speciale pentru ţara noastră – întregirea neamului prin Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 proclamată la Alba Iulia.

Ziua de 1 Decembrie este o zi istorică, deoarece marchează începutul unei ere noi pentru naţiunea noastră şi renaşterea iubitei noastre patrii. Pentru a aminti şi a sărbători cu demnitate valoarea unui asemenea eveniment – şi pentru a nu lăsa să cadă în uitarea timpului sacrificiul atâtor eroi care şi-au jertfit viaţa lor, visând pe câmpurile de luptă o naţiune unită, pentru a realiza România Mare – sărbătorim cu îndreptăţită mândrie această zi de 1 Decembrie, Ziua Naţională a tuturor românilor.

Ziua de 1 Decembrie este Sărbătoarea Naţională a României, pentru a ne aminti că trebuie să ne iubim patria, să ne rugăm pentru ea, să promovăm tot ceea ce contribuie la apărarea drepturilor cucerite, pentru care astăzi ne bucurăm şi sărbătorim.

Este sărbătoarea la care sunt chemaţi toţi românii, din ţară şi de pretutindeni, pentru a alimenta şi întări, prin memoria colectivă, conştiinţa valorilor care formează identitatea noastră de Ţară. Invit pe toţi credincioşii Bisericii Catolice să se unească în marele cor de rugăciuni care se ridică în această zi şi din inimile celorlalţi credincioşi aparţinând altor confesiuni, pentru a face simţită unitatea şi apropierea noastră.

Să ne bucurăm de această zi plină de emoţie şi semnificaţie pentru noi toţi, să fim uniţi, pentru că doar împreună putem înfrunta orice pericol.

Să fim demni şi să fim mândri de istoria noastră şi de simbolurile naţionale, să ne iubim ţara cu aceeaşi forţă cu care au făcut-o înaintaşii noştri! Şi mai ales, să fim plini de credinţă, pentru că românii au învins întotdeauna punându-şi încrederea în Dumnezeu. Credinţa i-a unit pe români în toate momentele grele ale ţării şi credinţa trebuie să ne ţină uniţi pentru a răzbate prin toate încercările.

De aceea, această zi de 1 Decembrie să fie şi o zi de mulţumire pentru Dumnezeu, care a vegheat asupra poporului nostru şi „şi-a întors privirea spre noi întotdeauna.

Indiferent unde ne-am afla, în ţară, sau oriunde ne-au dus cărările vieţii prin lume, 1 Decembrie este şi rămâne ziua identităţii noastre naţionale. Este ziua în care românii se adună, cu gândul şi cu fapta, pentru a-şi cinsti trecutul, a-şi onora eroii, a-şi preţui valorile, animându-şi gândurile şi speranţele pentru un viitor mai bun.

De Ziua Naţională, se impune să comemorăm cu preţuire şi respect glorioasele fapte de vitejie ale eroilor neamului, spiritul de dăruire şi sacrificiu pentru împlinirea unui ideal viu – făurirea Statului naţional unitar. Bunul Dumnezeu, în nespusa sa milostivire, să-i fericească în împărăţia cerului.

Astăzi reînnoim, împreună cu tot poporul creştin, rugăciunea pentru unitatea tuturor românilor, din ţară şi de peste hotare, pentru binele şi prosperitatea fiecărui cetăţean. Şi mai ales, într-un context în care aceste valori tind să fie date la o parte, ne reînnoim preţuirea şi rugăciunea pentru toate familiile ţării noastre, pentru toţi copiii şi tinerii poporului nostru de care depinde viitorul neamului nostru credincios.

Cinste celor care au făurit Marea Unire!

În veci, pomenirea eroilor noştri şi binecuvântare pentru toţi cei care duc mai departe idealul sfânt al Unirii.

Tuturor românilor din ţară şi de pretutindeni, vă împărtăşesc binecuvântarea mea arhierească, dorindu-vă sănătate, prosperitate, unitate şi bucurie în Domnul!

La mulţi ani, români din ţară şi din toată lumea!

La mulţi ani, România!

† Aurel Percă
Arhiepiscop Mitropolit de Bucureşti

Bucureşti, 30 noiembrie 2021