Publicat: 18 Aprilie, 2019 - 13:57
Share

Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu "Ernest Lupan" (IRCEM) a fost acceptat ca reprezentant al României în grupul de coordonare al platformei dedicată tranziţiei către economia circulară a Comisiei Europene (ECESP).

IRCEM va organiza în perioada următoare o serie de consultări publice pentru realizarea strategiei României în domeniul economiei circulare.

Proiectul "STRATEGIA PENTRU TRANZIŢIA ROMÂNIEI SPRE ECONOMIA CIRCULARĂ 2020-2030 (ROCES)" vizează fundamentarea pilonilor ce vor susţine implementarea economiei circulare în România, prin implicarea tuturor actorilor reprezentativi: societate civilă, administraţie, sectoare industriale, mediul academic, infrastructura socială şi atragerea suportului financiar necesar. Studiul intenţionează să adune opinii privind circularitatea şi penetrabilitatea economiei circulare prin cooperare teritorială, astfel încât să atingem viziunea noastră, ca până în 2030 România, să fie lider în Europa Centrală şi de Sud-Est în economia circulară.

Proiectul vine în sprijinul pachetului pentru economie circulară a Comisiei Europene care are scopul de a dezvolta un "model de producţie şi consum care implică partajarea, reutilizarea, repararea, renovarea şi reciclarea materialelor şi produselor existente cât mai mult posibil. În acest fel, ciclul de viaţă al produselor este extins. În practică, aceasta implică reducerea la minimum a deşeurilor. Când un produs ajunge la sfârşitul duratei sale de viaţă, materialele din care este făcut sunt păstrate în cadrul economiei de câte ori este posibil. Acestea pot fi folosite din nou şi din nou, creând astfel o valoare suplimentară. Economia circulară se abate de la modelul economic tradiţional, liniar, care se bazează pe un model de ia-fă-consumă-aruncă. Acest model se bazează pe cantităţi mari de materiale şi energie ieftine, uşor accesibile." Comisia Europeană, 2018.

În acest scop IRCEM prin parteneriatul pentru Economie Verde şi Zero Deşeuri în România încheiat cu Ministerul Mediului şi Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă al Guvernului României, în calitate de organizatori, colaborează cu alte ministere, precum şi alţi parteneri care se vor alătura acestor demersuri.

În vederea conturării strategiei României privind economia circulară 2020-2030 se vor desfăşura 8 consultări sectoriale la nivelul celor 8 regiuni ale ţării care vor acoperi mai multe sectoare de activitate.

Vă oferim oportunitatea de a contribui la ceea ce constituie una dintre provocările secolului 21: transformarea economiei liniare într-una circulară. Pentru aceasta aveţi posibilitatea de a participa la conferinţa de deschidere a proiectului şi anume "APLICAREA ECONOMIEI CIRCULARE ÎN SECTORUL APEI" din data de 19 Aprilie 2019, la Constanţa în Sala Senatului, Amfiteatrul A1, Campus Universitatea Ovidius, corp A, începând cu ora 9.00.

Centrul Enterprise Europe Network Constanţa, din cadrul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, este partener al evenimentului.

Acest eveniment îşi propune să analizeze resursele de apă dulce şi dificultatea asigurării nevoilor umane pentru consumul de apă potabilă, precum şi modul în care sistemele de apă sprijină toate segmentele societăţii şi ale industriei, astfel că oportunităţile oferite de aceste interfeţe în a crea valoare suplimentară prin aplicarea principiilor economiei circulare, pot fi soluţii pentru asigurarea unor parteneriate viabile în asigurarea dezvoltării durabile.

Scopul conferinţei este acela de a implica experţi din industrie, specialişti din cercetare, cât şi din educaţie şi societatea civilă, discutând despre cele mai bune practici şi modele disponibile, pentru a facilita tranziţia spre economia circular. Rezultatele acestora vor fi coroborate în cadrul consultării de la Bucureşti, 11 iunie 2019, unde se vor prezenta modele de strategii pentru economie circulară din Europa în cadrul conferinţei europene ROCES.