Publicat: 17 Martie, 2016 - 18:53
Share

Marți, ministrul Agriculturii, Achim IRIMESCU, a aprobat Programul Național Apicol pentru perioada 2017 — 2019 pentru a fi notificat la Comisia Europeană în vederea analizării și aprobării prin Decizie.

Procedura prevede ca, după aprobarea Programului, Comisia Europeană stabilește suma alocată pentru perioada 2017 — 2019, emițând o decizie în baza căreia Guvernul României elaborează actul normativ de aprobare a sprijinului financiar și de implementare a măsurilor de sprijin notificate.

Suma estimată a fi alocată în perioada 2017 — 2019 este de peste 7.000.000 euro/an, respectiv 21.000.000 euro/3 ani. În anul 2013, România a notificat în Programul Național Apicol pentru perioada 2014 — 2016 un efectiv de 1.550.000 stupi, suma alocată fiind de 20.045.340 euro/3 ani, măsurile prevăzute în PNA 2014-2016 vizând achiziționarea de stupi, material biologic, medicamente pentru tratarea varoozei și decontarea analizelor fizico-chimice efectuate pentru determinarea calității mierii.

Măsurile de sprijin financiar cuprinse în Programul Național Apicol 2017-2019 vizează: achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convențională, cât și pentru apicultura ecologică; decontarea achiziționării de stupi/cutii în vederea înlocuirii stupilor uzați în urma deplasării în pastoral ( nu mai mult de 25% din totalul stupilor deținuți de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar); decontarea achiziționării de accesorii apicole: colector polen, colector propolis, uscător polen, încălzitor miere (nu mai mult de20% din totalul stupilor deținuți de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, cu condiția să mențină minimum 3 ani accesoriile achiziționate);

Achiziționarea de către Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (ANSVSA) a unor echipamente pentru efectuarea analizelor pentru evitarea falsificării mierii și a produselor apicole și pentru determinarea zonei geografice de proveniență și a autenticității mierii

Achiziționarea de mătci (regine) și/sau familii de albine pentru apicultura convențională sau ecologică

Achiziționarea de maturător, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox prin intermediul cooperativelor constituite de minimum 2 ani, conform legislației naționale, membrii cooperativei trebuind să dețină minimum 1500 de familii de albine.

Menționăm că accesarea măsurilor și depunerea dosarelor la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) în vederea solicitării sprijinului financiar se poate face direct de către apicultor sau prin intermediul formei asociative.

****

Programul Național Apicol este elaborat conform Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79 (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, al Regulamentului CE nr. 1366/2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol și al Regulamentului CE nr. 1368/2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol.

Conform art. 8 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1366/2015: 'Alocarea fondurilor Uniunii pentru programele apicole din perioada 2017-2019 se efectuează pe baza numărului de stupi comunicat în 2013 de către statele membre în programele lor apicole pentru perioada 2014-2016'.

Conform art. 5 din Regulamentul CE nr. 1368/2015 Programul apicol 'se aprobă de către Comisie în conformitate cu articolul 57 primul alineat litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cel târziu la data de 15 iunie care precedă începutul primului an apicol al programului apicol în cauză'.

Conform art.7 din Regulamentul CE nr. 1368/2015 'Plățile legate de măsurile puse în aplicare în fiecare an apicol, efectuate de statele membre către beneficiari, au loc în perioada de 12 luni care începe la 16 octombrie a anului apicol respectiv și se încheie la data de 15 octombrie a anului următor'.

MĂSURILE DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU PERIOADA 2017 — 2019 PREVĂZUTE ÎN PROGRAMUL NA?IONAL APICOL SUNT:

Achiziționarea de medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, atât pentru apicultura convențională, cât și pentru apicultura ecologică:

Cheltuieli eligibile:

prețul fără TVA al medicamentelor achiziționate pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deținut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar sau al medicamentelor achiziționate pentru tratarea nosemozei, în cazul apiculturii convenționale, de la furnizori autorizați conform legislației în domeniu;

prețul fără TVA al medicamentelor achiziționate folosite pentru tratarea varoozei pentru întreg efectivul de albine deținut de apicultor la data depunerii cererii în vederea solicitării ajutorului financiar sau al medicamentelor achiziționate pentru tratarea nosemozei, în cazul apiculturii ecologice, de la furnizori autorizați conform legislației în domeniu;

Achiziționarea de stupi/cutii în vederea înlocuirii stupilor uzați în urma deplasării în pastoral

Cheltuieli eligibile:

prețul fără TVA pentru achiziția de stupi utilați conform tehnologiei apicole, dar nu mai mult de 25% din totalul stupilor deținuți de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, excluzând materialul biologic.

achiziționarea stupilor se face maximum de două ori pe perioada derulării Programului

Achiziționarea de accesorii apicole:

Din lista accesoriilor apicole care pot fi achiziționate fac parte:

colector polen

colector propolis

uscător polen

încălzitor miere

Cheltuieli eligibile:

prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de colectoare de polen sau colectoare de propolis, dar nu mai mult de 20% din totalul stupilor deținuți de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, cu condiția să mențină minimum 3 ani accesoriile achiziționate;

Achiziționarea colectoarelor de polen sau a colectoarelor de propolis se face maximum de două ori pe perioada derulării Programului/beneficiar

până la 75 % din prețul fără TVA pentru decontarea achiziției de uscător de polen sau încălzitor miere, cu condiția să mențină minimum 3 ani accesoriile achiziționate;

Achiziționarea uscătorului de polen sau a încălzitorului pentru miere se face o singură dată pe perioada derulării Programului/beneficiar.

Achiziționarea de către Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară (ANSVSA) a unor echipamente pentru efectuarea analizelor pentru evitarea falsificării mierii și a produselor apicole și pentru determinarea zonei geografice de proveniență și a autenticității mierii.

Achiziționarea echipamentului LC-EA-IRMS permite determinarea prin spectrometrie de masă a raportului izotopic 13C/12C. Modificarea raportului de abundența izotopică naturală menționat anterior, pusă în evidență cu echipamentul LC-EA-IRMS identifică pozitiv falsificarea produselor prin introducerea unor aditivi ieftini, în general cu valoare nutritivă și energetică inferioară în raport cu produsul nefalsificat.

Achiziționarea unui echipament performant la același nivel de competență tehnică cu al laboratoarelor recunoscute ca fiind de referință la nivel european permite României să certifice calitatea și autenticitatea mierii.

Pentru analiza și identificarea polenului prin atribuirea speciei de plante de proveniență este necesar un microscop cu putere de magnificație mai mare, capacitate de examinare în contrast de fază, lumina polarizată și posibilitatea de imagistică analitică prin construirea unei baze de date capabilă să culeagă informații din bazele de date dedicate on-line.

Pentru scurtarea timpului de lucru și reducerea limitei de cuantificare este necesar un spectrofotometru de absorbție moleculară UV-Vis cu viteza de scanare de peste 10000 nm/min in domeniu extins de 190-1100 nm și posibilitatea de analiză directă prin fibră optică.

Este necesar un refractometru digital cu corecție de temperatură inclusă pe baza tabelară ICUMSA, cu domeniu de indici de refracție extins, rezultat independent de aprecierea analistului.

Procedura de achiziționare a echipamentelor se va face cu respectarea legislației în vigoare și acestea vor fi utilizate pentru efectuarea analizelor pentru evitarea falsificării mierii și a produselor apicole și pentru determinarea zonei geografice de proveniență și a autenticității mierii.

Cheltuieli eligibile:

1. prețul fără TVA pentru achiziționarea echipamentul LC-EA-IRMS;

2. prețul fără TVA pentru achiziționarea unui microscop;

3. prețul fără TVA pentru achiziționarea unui Spectrofotometru de absorb?ie moleculara UV-Vis;

4. prețul fără TVA pentru achiziționarea unui Refractometru.

Achiziționarea de mătci (regine) și/sau familii de albine pentru apicultura convențională sau ecologică:

Cheltuieli eligibile:

prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de 75 familii de albine și pentru achiziția medicamentelor necesare pentru tratarea acestora, în cazul apicultorilor care dețin sub 75 familii de albine;

prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de familii de albine egal cu 40 % din familiile de albine deținute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de familii și pentru achiziția medicamentelor necesare pentru tratarea acestora, în cazul apicultorilor care dețin peste 75 familii de albine;

prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de mătci (regine) egal cu 40 % din familiile de albine deținute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar și pentru achiziția medicamentelor necesare pentru tratarea familiilor de albine, în cazul apicultorilor care dețin sub 75 familii de albine;

prețul fără TVA pentru achiziția unui număr maxim de mătci (regine) egal cu 40 % din familiile de albine deținute de către apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 100 de mătci și pentru achiziția medicamentelor necesare pentru tratarea familiilor de albine, în cazul apicultorilor care dețin peste 75 familii de albine;

Achiziționarea de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox prin intermediul cooperativelor constituite de minimum 2 ani, conform legislației naționale, iar membrii cooperativei trebuie să dețină minimum 1500 de familii de albine.

Cheltuieli eligibile:

Până la 75% din prețul fără TVA pentru decontarea achizițiilor de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox, cu condiția să mențină minimum 3 ani uneltele achiziționate;

Achiziționarea de maturator, centrifugă, topitor de ceara cu abur din inox se face o dată pe Program.

Prin PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL pentru perioada 2014 — 2016 sprijinul financiar alocat prin Decizia Comisiei nr. 5126/2013 a fost de 20.045.340 Euro, respectiv:

anul 2014, 6.683.690 Euro;

anul 2015, 6.684.930 Euro;

anul 2016, 6.676.720 Euro

Indicatorii monitoriza?i în Program au fost:

INDICATORI

2014

realizat

2015

realizat

Nr. beneficiari — apicultori

5.391

5.903

Nr. solicitan?i — forme asociative

143

145

Nr. mătci achizi?ionate

38.526

60.863

Nr. familii de albine achizi?ionate

23.297

29.966

Nr. roi pe faguri achizi?ionate

19.771

23.941

Nr. stupi achizi?iona?i

86.035

102.663

Seturi de analize efectuate

7

28

Pentru anul 2014/2015 — curs de schimb la data de 30 decembrie 2009 de 4,2325 lei

Pentru anul 2016 — curs de schimb la data de 1 ianuarie 2016 de 4,5240 lei.