27 septembrie 2022

Istoria reprezintă o sursă fundamentală a educaţiei pentru formarea conştiinţei identitare a individului şi a naţiunii

Distribuie pe rețelele tale sociale:

 

Academia Oamenilor de Ştiinţă din România a luat notă de Apelul lansat la Congresul Naţional al Istoricilor Români, ediţia a III-a (Alba Iulia, 8-10 septembrie 2022) şi îşi exprimă deplina susţinere a acestuia. Pentru AOSR, istoria reprezintă un domeniu de interes major al educaţiei, cercetării şi cunoaşterii academice, fapt care se reflectă atât în activitatea Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice, precum şi în programele şi proiectele instituţionale, de anvergură naţională şi internaţională.

Congresul, desfăşurat sub egida Academiei Române şi a Comitetului Naţional al Istoricilor din România, a fost dedicat celebrării a 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand I şi a Reginei Maria ca suverani ai României la Alba Iulia. Apelul Congresului constituie o pledoarie pentru importanţa fundamentală a istoriei în existenţa poporului român şi pentru reabilitarea statutului acesteia ca disciplină în programele şcolare.

Documentul susţine necesitatea corectitudinii, obiectivităţii ştiinţifice şi a spiritului critic în scrierea şi interpretarea istoriei, a implicării în acest proces a specialiştilor autentici, a administrării corecte a resurselor istoriografice prin deschiderea accesului publicului către acestea, a refuzului manipulării prin istorie în direcţia unor interese politice la nivel naţional, regional şi global, pledând pentru promovarea istoriei adevărate şi cunoaşterea acesteia de către toţi cetăţenii şi, în mod special, de către tineri, pentru acces şi transparenţă, pentru coborârea istoriei şi istoricilor în agora, în arena dezbaterii şi conştiinţei publice, pentru recuperarea importanţei istoriei ca disciplină de studiu la nivelul programelor de învăţământ şi consolidarea statutului acesteia ca materie fundamentală. În această ultimă privinţă, este necesar ca disciplina Istorie să revină la statutul pe care l-a avut în primii ani de după 1989 şi ca numărul orelor de istorie, la nivelul învăţământului preuniversitar, să fie cel puţin egal cu media orelor de istorie din statele Uniunii Europene, 3 ore pe săptămână. Conform Apelului istoricilor, această revizuire necesară de statut trebuie să se reflecte în noua Lege a învăţământului, aflată în procesul dezbaterii parlamentare.

În viziunea Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, istoria reprezintă o sursă fundamentală a educaţiei pentru formarea conştiinţei identitare a individului şi a naţiunii, factorul de coeziune a societăţii sub auspiciile unui set de valori şi idealuri comune, cadrul unor repere, modele şi linii de acţiune care susţin evoluţia poporului şi a ţării pe direcţia continuităţii şi a dezvoltării, legătura organică dintre trecut, prezent şi viitor. Prin cunoaşterea istoriei, se formează conştiinţa naţională, structura de rezistenţă, de evoluţie şi dezvoltare a unui popor. Istoria şi istoriografia trebuie să rămână domeniul specialiştilor autentici, al istoricilor profesionişti, guvernaţi de principiile adevărului, corectitudinii, obiectivităţii şi onestităţii ştiinţifice, care înţeleg importanţa actului de cercetare, de studiere şi de scriere a istoriei, de prezentare a faptelor, evenimentelor şi personalităţilor trecutului în spiritul adevărului istoric. Spiritul critic şi ştiinţific al actului istoriografic, conştiinţa morală şi imensa responsabilitate ale istoricului exclud orice demers ori tentativă de interpretare subiectivă, de trunchiere şi manipulare a istoriei în apărarea unor interese, de orice natură ar fi ele.

Din perspectiva procesului de învăţământ, istoria reprezintă un domeniu şi o disciplină de bază în toate ciclurile de studiu. Pe baza acestui adevăr incontestabil pentru orice naţiune conştientă şi responsabilă de sine, de trecutul, prezentul şi viitorul ei, istoria trebuie să-şi recupereze statutul importanţei sale educaţionale printr-un regim curricular demn de valoarea ei fundamentală pentru formarea intelectuală, spirituală, morală şi identitară a tinerelor generaţii. Importanţa studierii istoriei trebuie asumată de la nivelul Ministerului Educaţiei printr-un nou statut în cadrul curriculumului, reflectat în creşterea numărului orelor de predare, prin conţinuturi relevante avizate de istorici autentici şi prin calitatea actului didactic. În mod concret şi prioritar, numărul orelor de studiu din programele şcolare, redus astăzi la minimum, trebuie să crească semnificativ.

Salutând Apelul Congresului Naţional al Istoricilor Români, girat de unul dintre cei mai importanti istorici ai României contemporane, un adevărat savant umanist european, academicianul Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, prin istoricii din structura sa, precum şi prin toţi membrii corpului academic, îşi exprimă deplina susţinere a acestui Document de înaltă valoare morală, naţională şi identitară.

Biroul de Comunicare şi Relaţii Publice al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România