29 septembrie 2022

ISU „Vlaşca” Giurgiu: Cinci persoane şi-au pierdut viaţa în incendii, în ultimul an

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Cinci persoane, cu vârste cuprinse între 42 şi 74 de ani, şi-au pierdut viaţa, în perioada februarie 2021- ianuarie 2022, în urma unor incendii violente. Jarul căzut din sobă, mijloacele de încălzire improvizate, lumânările lăsate nesupravegheate sau folosirea focului deschis în spaţii închise, în apropierea lichidelor inflamabile sunt cauzele care au provocat aceste tragedii, în judeţul Giurgiu.

Goleasca, Valea Bujorului, Mihai Bravu, Cucuruzu şi Comasca sunt localităţile în care s-au produs evenimentele.

Pentru evitarea situaţiilor în care poate fi pusă în pericol viaţa persoanelor, facem apel la responsabilitate din partea cetăţenilor în ceea ce priveşte respectarea regulilor de utilizare a sistemelor de încălzire, astfel:

la sobe:
– nu aşezaţi materiale combustibile în spaţiile dintre sobă şi perete;
– nu aprindeţi focul folosind benzină sau alte lichide inflamabile;
– nu introduceţi în sobă lemne cu lungimea mai mare decât vatra focarului;
– nu folosiţi alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba şi evitaţi supraîncărcarea acesteia;
– nu puneţi hainele la uscat, pe sobă;
– în timpul funcţionării, nu lăsaţi uşa sobei deschisă;
– amplasaţi, în faţa sobelor cu lemne, o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse sau a jarului;
– stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;
– nu adormiţi cu focul aprins în sobă;
– depozitaţi cenuşa şi jarul provenite de la sobe într-un loc special amenajat. Jăratecul nestins nu trebuie aruncat în apropierea casei, a adăposturilor animalelor, a magaziilor de lemne sau de furaje.
– la folosirea lumânărilor:
– asiguraţi-vă că lumânările se află în poziţie verticală şi sunt fixate într-un suport special destinat, astfel încât să nu cadă sau să curgă picături de ceară fierbinte;
– nu lăsaţi lumânările aprinse dacă trebuie să părăsiţi încăperea;
– amplasaţi întotdeauna lumânările pe o suprafaţă netedă rezistentă la căldură;
– nu puneţi lumânările aprinse în apropierea materialelor care se pot aprinde uşor (mobilier, perdele, ziare etc.) sau în locuri unde pot ajunge copiii şi animalele;
– stingeţi întotdeauna lumânările înainte de a le muta;
– nu adormiţi cu lumânările aprinse.
– la coşurile de fum:
– verificaţi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planşeului sau acoperişului (grinzi, astereală etc.);
– curăţaţi periodic coşurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;
– tencuiţi şi văruiţi părtea din pod a coşului de fum, în scopul detectării imediate a fisurilor (căldura sau scânteile care ies prin fisurile unui coş de fum deteriorat constituie surse de aprindere, dacă în zona lor există elemente de construcţie sau structuri din lemn: grinzi, bârne, suport acoperiş etc.);
– îngroşaţi zidăria coşului la trecerea prin planşee, lăsând un spaţiu între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului;
– păstraţi distanţa dintre faţa exterioară a coşurilor şi elementele combustibile ale acoperişului.
 la instalaţia electrică:
– verificaţi periodic instalaţia electrică şi cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate;
– nu folosiţi instalaţii electrice improvizate, prize sau întrerupătoare slăbite;
– la suplimentarea receptoarelor asiguraţi-vă că instalaţia existentă poate prelua consumul adiţional;
– nu suprasolicitaţi o priză deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a unei surse de curent;
– instalaţi şi utilizaţi aparatura electrocasnică respectând indicaţiile producătorului din prospectul produsului, departe de mediile umede.

În cazul în care, în locuinţă, se simte miros caracteristic de gaze trebuie deschise toate uşile şi ferestrele, nu trebuie aprinsă nicio sursă de foc, nu trebuie folosite întrerupătoarele sau aparatele electrice.

Nu lăsaţi copiii singuri acasă, nesupravegheaţi sau blocaţi, cu surse de aprindere, sobe, plite şi aparate electrice în funcţiune.