Publicat: 13 Ianuarie, 2020 - 19:00
Share

Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti a înregistrat actul adiţional la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune care cuprinde clauza de conştiinţă a angajatului TVR, informează, luni, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind.

"ITM Bucureşti a înregistrat Actul adiţional nr. 3 la Contractul Colectiv de Muncă din Societatea Română de Televiziune (SRTV), care a fost semnat în data de 24 decembrie 2019 de conducerea SRTV, de conducerea Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, în baza mandatelor acordate de membrii afiliaţi din instituţie - Sindicatul MediaSind TVR şi Sindicatul Televiziunea Craiova, precum şi de către reprezentanţi ai angajaţilor", se menţionează într-un comunicat al SRJ MediaSind.

Potrivit sursei citate, documentul permite jurnaliştilor din TVR "să refuze un ordin direct al şefilor ierarhici superiori sau să participe la realizarea unei producţii TV al/a cărui/cărei conţinut este contrar legislaţiei actuale sau deontologiei profesionale, invocând clauza de conştiinţă, conform propriilor convingeri. Totodată, angajatul din TVR are dreptul să refuze divulgarea surselor de informaţii, să-şi exprime liber şi în public opiniile personale în legătură cu orice evenimente sau persoane, respectând însă întotdeauna deontologia profesională, să beneficieze de sprijinul moral şi material al angajatorului în privinţa păstrării confidenţialităţii surselor, în toate fazele unui proces/civil/penal în care poate fi implicat, până la pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile. Angajatul are dreptul să refuze să semneze ştirea care a fost modificată prin intervenţia şefului ierarhic sau a oricărei persoane din staff-ul editorial, pe motiv că este diferită de forma iniţială pe care a dat-o jurnalistul sau pe motiv că textul sau conţinutul materialului se opune opiniilor şi libertăţii de exprimare a jurnalistului."

Partenerii sociali au convenit ca angajatorul să acorde 10 salarii de bază în caz de concedieri pentru motive care nu ţin de persoana angajatului, să coreleze în permanenţă salariul de bază minim brut pe unitate, astfel ca acesta să fie întotdeauna cu 5% mai mare decât salariul minim brut pe ţară garantat în plată (studii medii şi superioare), precum şi să acorde tichete de masă şi vouchere de vacanţă la maximul prevăzut de lege, se menţionează în comunicatul SRJ MediaSind.

De asemenea, părţile au decis să acorde angajaţilor care pleacă în deplasări drepturile prevăzute în HG 714/2019, în special cele prevăzute în Anexa (adică 230 lei/zi - indemnizaţie cazare), precum şi să se acorde sumele pentru inflaţia rămasă pentru anul 2019 şi inflaţia pentru anul 2020.

Conducerea SRJ MediaSind mai anunţă convocarea, pentru miercuri, 15 ianuarie 2020, ora 12,00, la sediul SRTV, a şedinţei Adunării Generale a MediaSind TVR.