27 octombrie 2021

Jandarmeria Dâmboviţa – 2 posturi de ofiţer şi 3 posturi de subofiţer scoase la concurs

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa va organiza concurs, prin rechemare în activitate sau încadrare directă, pentru două funcţii de ofiţer şi trei funcţii de subofiţer.

Persoanele care doresc să ocupe o funcţie în cadrul Jandarmeriei Dâmboviţa pot opta până pe data de 15 octombrie a.c. pentru una dintre cele cinci funcţii din zona neoperativă, respectiv:

– o funcţie de ofiţer specialist II – Compartimentul Financiar: pregătire de bază – studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna, sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: contabilitate, cibernetică, marketing şi achiziţii, economie, management, finanţe sau ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică (programul de studii Management economico-financiar);

– o funcţie de ofiţer specialist II – Compartimentul Auto – Serviciul Logistic: pregătire de bază – studii universitare de licenţă – ciclul I Bologna, sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: ingineria transporturilor – domeniile ingineria autovehiculelor, ingineria transporturilor/inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială – domeniul inginerie mecanică/ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – domeniul ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializarea logistică

– o funcţie de subofiţer administrativ principal – Compartimentul Marketing şi Achiziţii: pregătire de bază – studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– o funcţie de subofiţer tehnic principal – Compartimentul Tehnologia Informaţiei – Serviciul Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei: pregătire de bază – studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– o funcţie de subofiţer tehnic principal – Compartimentul Securitate şi Sănătate în Muncă – Serviciul Resurse Umane: pregătire de bază – studii în învăţământul liceal filieră teoretică în profil real sau filieră tehnologică în profil tehnic, absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Detalii privind condiţiile de participare la concursuri, tematica de concurs şi conţinutul dosarului pot fi descărcate prin accesarea paginii web a instituţiei noastre, secţiunea „carieră”: www.jandarmeriadambovita.ro/cariera.html.

ATENŢIE! Cererea de înscriere la concurs, declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare şi o fotocopie a documentului de identitate (B.I./C.I.) se transmit SCANATE la adresa de e-mail: resurse.umane@jandarmeriadambovita.ro, preferabil în format PDF (ataşamentele nu trebuie să depăşească dimensiunea de 10 Mb), până la data de 15.10.2021 (inclusiv), ora 16:00.