5 iulie 2022

Jandarmii tulceni la ceas de bilanţ!

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Astăzi, la sediul Inspectoratului, a avut loc Evaluarea activităţii Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea în anul 2021.

Activitatea s-a desfăşurat în sistem videoconferinţă cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor cu care inspectoratul cooperează şi colaborează.

Inspectorul şef, colonel Bordei Ion, a prezentat misiunile şi rezultatele obţinute în perioada analizată, precizând că activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea a urmărit şi în anul 2021, ca şi în anii precedenţi, îndeplinirea obiectivelor stabilite prin principalele documente programatice, creşterea gradului de încredere al cetăţenilor în instituţie şi în capacitatea de răspuns la solicitările acestora, consolidarea imaginii pozitive a instituţiei, dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi cooperare interinstituţională.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea a executat în anul 2021, un număr total de 70 de misiuni de asigurare a ordinii publice cu un efectiv total de 1015 de jandarmi.

Au fost executate 2955 de misiuni de menţinere a ordinii şi siguranţei publice materializate în 5172 patrule de ordine publică cu întrebuinţarea a 8792 de jandarmi, numărul misiunilor fiind în creştere cu 4,72% comparativ cu anul 2020.

În conformitate cu sarcinile şi măsurile stabilite în comun cu IPJ Tulcea, efectivele unităţii au constituit în perioada evaluată, 3794 patrule de jandarmi în mediul urban din care 2325 patrule mixte, 1081 patrule mixte în mediul rural (în creştere faţă de anul 2020 când mediul rural a fost acoperit doar cu 880 astfel de patrule) şi 250 patrule de jandarmi în zona unităţilor de învăţământ pentru prevenirea producerea unor situaţii de risc la adresa siguranţei elevilor şi cadrelor didactice.

În perioada evaluată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea a sesizat organele de urmărire penală cu un număr de 133 fapte penale pe numele a 148 de suspecţi, constituindu-se un număr de 125 dosare privind diverse fapte constatate pe timpul misiunilor specifice. Pe timpul acţiunilor comune efectivele subunităţilor de ordine publică au sesizat un număr de 399 de fapte penale în cooperare/colaborare cu alte structuri pe numele a 416 de suspecţi.

Agenţii constatatori ai unităţii au constatat 2856 contravenţii, aplicând tot atâtea sancţiuni contravenţionale, în uşoară creştere faţă de anul 2020 când au fost aplicate 2711 sancţiuni contravenţionale. Din totalul sancţiunilor aplicate, un număr de 681 sunt avertismente reprezentând 23,8%, valoarea totală a amenzilor aplicate ridicându-se la suma de 1.187.950 lei. Din totalul amenzilor aplicate, 213 amenzi au fost achitate valoarea acestora fiind de 32.275 lei.

În ceea ce priveşte executarea mandatelor de aducere, în perioada evaluată Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea a înregistrat un număr de 848 mandate de aducere, în creştere procentuală cu 14,9% faţă de anul 2020.

Pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, în perioada evaluată au fost pregătite şi executate 21 de acţiuni punctuale şi echipe operative cu întrebuinţarea a 72 jandarmi, fiind vizate domeniile piscicol, silvic şi ordine publică.

În anul 2021, au fost planificate şi executate 8 acţiuni speciale în cooperare, la solicitarea organelor judiciare şi a altor instituţii abilitate, cu participarea unui număr de 64 jandarmi din cadrul structurii de acţiuni speciale şi antiteroriste.

Au fost executate 73 misiuni de intervenţie pentru soluţionarea unor apeluri SNUAU 112 direcţionate către unitate, cu un efectiv total de 290 jandarmi, în creştere faţă de anul 2020. Intervenţiile au avut drept scop soluţionarea unor evenimente/incidente semnalate de cetăţeni.

Pentru asigurarea măsurilor de ordine publică, pe traseele de deplasare a autovehiculelor care au asigurat distribuţia dozelor de vaccin împotriva COVID – 19, precum şi pentru însoţirea acestora, în perioada 01.01-13.08.2021 unitatea a executat 92 misiuni de însoţire a autovehiculelor care asigură distribuţia dozelor de vaccin împotriva COVID – 19 cu folosirea a 69 jandarmi.

În ceea ce priveşte verificarea modului de respectare a măsurilor de carantinare/izolare, la nivelul judeţului Tulcea activitatea fost coordonată de către IPJ Tulcea, desfăşurându-se şi cu jandarmii alocaţi pentru constituirea dispozitivului de menţinere a ordinii şi siguranţei publice. Pe acest segment de activitate, aportul propriu al IJJ Tulcea se reflectă în:
– activităţi de verificare a 11956 persoane carantinate/ izolate, într-un număr de 7358 locaţii;
– 3006 activităţi comune împreună cu lucrători din cadrul IPJ Tulcea;
– 769 activităţi proprii de verificare a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 în zone aglomerate, precum şi la sediul unor agenţi economici.

Pentru gestionarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe timpul vaccinării populaţiei împotriva COVID-19, în perioada 06.04 -12.05.2021 unitatea a asigurat măsuri specifice de ordine publică la Centrul de vaccinare constituit în localitatea Murighiol, pentru această misiune fiind întrebuinţaţi în total 62 de jandarmi.

În baza planurilor de cooperare/colaborare încheiate cu parteneri la nivel judeţean, în anul 2021 au fost planificate şi executate un număr de 171 acţiuni în cooperare/colaborare cu participarea a 672 jandarmi, în scădere faţă de anul precedent când au fost executate un număr de 444 astfel de acţiuni.

Acestea reprezintă câteva dintre datele pe care domnul colonel Bordei Ion, inspectorul şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Tulcea, le-a prezentat astăzi, în cadrul activităţii de evaluare a inspectoratului pe anul 2021.

În anul 2022, unitatea şi-a propus continuarea eforturilor instituţionale pentru gestionarea eficientă a provocărilor generate de principalele repere ale situaţiei operative şi asigurarea unui climat organizaţional optim, orientat spre obţinerea de rezultate care să statueze rolul de garant al securităţii sociale şi ordinii şi siguranţei publice pe care Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea şi l-a asumat împreună cu celelalte instituţii ale statului cu atribuţii în acest domeniu.

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL Comunicat de presă – Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Tulcea