Publicat: 21 Martie, 2019 - 10:23

Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a susţinut, miercuri 20 martie 2019, o intervenţie în cadrul reuniunii la nivel ambasadorial a Comisiei pentru Consolidarea Păcii (Peacebuilding Commission - PBC), cu tema "Sisteme de protecţie socială care iau în calcul dimensiunea de gen şi accesul la servicii publice în contexte de consolidare a păcii: Conectarea perspectivei locale a femeilor cu politicile şi priorităţile locale", organizată în marja celei de-a 63-a sesiuni a Comisiei pentru Statutul Femeii (Commission on the Status of Women). 

Ambasadorul Ion Jinga a reiterat angajamentul României pentru Rezoluţia Consiliului de Securitate 1325(2000) şi Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea, arătând că o dimensiune de gen inclusivă şi pragmatică este esenţială în procesele de consolidare şi permanentizare a păcii. Remarcând că Strategia de gen a PBC este prima de acest tip adoptată de un organism al ONU, a subliniat că pe durata mandatului României la conducerea PBC în anul 2018 dimensiunea de gen a reprezentat un element important, prin dedicarea unei părţi a sesiunii anuale a PBC tematicii "Capacitarea tinerilor şi femeilor ca agenţi pentru consolidarea şi susţinerea păcii în regiunea Sahel", organizarea unei reuniuni tematice cu privire la "Finanţarea dimensiunii de gen în procesele de consolidare a păcii" şi integrarea acestei problematici în dezbaterea deschisă a Consiliului de Securitate pe tema "Tineretul, pacea şi securitate".

Reprezentantul Permanent al României a menţionat că dialogul avut cu societatea civilă şi organizaţiile de femei, cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în regiunea Sahel şi Africa Occidentală în calitate de preşedinte al PBC, i-a oferit o înţelegere profundă a importanţei implicării active a femeilor în toate procesele de pace şi în toate nivelurile societale, pentru a asigura pacea durabilă. 

Apreciind că femeile şi fetele sunt afectate în mod diferenţiat de efectele conflictelor, a subliniat necesitatea facilitării accesului acestora la educaţie, informaţie şi servicii de protecţie socială şi a implicării femeilor în procesele politice, inclusiv prin implementarea unor cote de gen în procesele electorale, în poziţiile decizionale şi în mediul economic, acestea fiind condiţii esenţiale pentru consolidarea şi permanentizarea păcii. 

Ambasadorul Ion Jinga a arătat, totodată, că în România egalitatea de gen reprezintă o valoare şi un obiectiv în sine, iar egalitatea între bărbaţi şi femei pe piaţa muncii şi implementarea în legislaţia naţională a Convenţiei de la Istanbul constituie arii prioritare pentru ţara noastră. A subliniat că: "Pe baza unei înţelegeri cuprinzătoare a corelaţiei dintre implicarea femeilor în operaţiile de pace, consolidarea şi permanentizarea păcii, femeile reprezintă 16,7% din personalul român militar dislocat în operaţii de pace, depăşind astfel obiectivul asumat de 16% pentru 2019 şi media de 13.4% existentă la nivelul ONU, autorităţile române continuând să urmărească acest obiectiv". 

A evidenţiat că, pentru creşterea rolului femeilor în procesele de consolidare a păcii, este esenţială implicarea întregii societăţi, evocând în context iniţiativa HeForShe şi implicarea Preşedintelui României în această iniţiativă de capacitare a femeilor. 

În după-amiaza aceleiaşi zile, Ambasadorul Ion Jinga a participat, în calitate de vice-preşedinte al Comisiei pentru Consolidarea Păcii, la Dialogul Informal Interactiv între Consiliul de Securitate al ONU şi PBC pe tema regiunii Sahel, înaintea vizitei pe care cei 15 membri ai Consiliului de Securitate o vor efectua în această regiune începând cu 21 martie a.c.. Cu acest prilej, Reprezentantul Permanent al României a arătat că, în contextul deteriorării situaţiei de securitate din Burkina Faso şi a progreselor insuficiente înregistrate în procesul de pace din Mali, România îşi menţine angajamentul în eforturile de menţinere a păcii în regiune, inclusiv prin contribuţia cu 4 elicoptere la misiunea ONU de menţinere a păcii din Mali (MINUSMA). A evidenţiat, de asemenea, necesitatea adoptării unei abordări bazate pe cunoaşterea realităţilor din teren, amintind vizitele pe care le-a efectuat în cursul anului 2018 în Ciad, Gambia, Burkina Faso, Coasta de Fildeş şi Senegal. 

A subliniat importanţa asigurării cooperării eficiente şi a coordonării eforturilor Uniunii Europene, Uniunii Africane şi Organizaţiei Naţiunilor Unite în regiunea Sahel, evidenţiind contribuţia semnificativă a Comisiei Europene, care se ridică la suma de 4 miliarde de euro, acordată pentru dezvoltarea regiunii în perioada 2014-2020. 

Reprezentantul Permanent al României la ONU a sugerat membrilor Consiliului de Securitate să abordeze, în întrevederile pe care le vor avea în cadrul vizitei în Mali şi Burkina Faso, o serie de elemente esenţiale pentru succesul eforturilor de menţinere a păcii în regiune: combaterea radicalizării tinerilor, consolidarea rolului femeilor în procesele decizionale, evitarea părăsirii de către administraţiile locale a teritoriului pentru a nu lăsa loc elementelor radicalizate, consolidarea forţelor de poliţie din Mali pentru a putea interveni mai eficient în zonele de instabilitate generată de atacuri teroriste, operaţionalizarea forţei militare G5 Sahel şi păstrarea deciziei la nivelul autorităţilor statelor respective (principiul national ownership) în toate etapele procesului de menţinere a păcii.

 

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: