Publicat: 16 Martie, 2014 - 15:00

UE dorește să înregistreze în următorii ani progrese semnificative în ceea ce privește spațiul european de libertate, securitate și justiție. Punând accent pe aspecte precum drepturile cetățenilor, azilul și securitatea, prioritățile UE din domeniul justiției și afacerilor interne au ca scop transformarea Europei într-un loc mai deschis, mai prosper și mai sigur pentru toți cetățenii săi.

Crearea unui spațiu european de justiție este un obiectiv-cheie al Tratatului de la Lisabona. Printre realizările înregistrate în ultimii 5 ani se numără un acces mai bun la justiție și garantarea dreptului la un proces echitabil.
Pentru a găsi soluții la problemele cu care încă ne mai confruntăm în prezent, cum este cea legată de eliminarea obstacolelor din calea liberei circulații, UE dorește să pună un mai mare accent pe:
garantarea punerii în aplicare, în fiecare țară, a instrumentelor necesare pentru a valorifica drepturile conferite la nivel european
simplificarea legislației existente, pentru ca cetățenii și întreprinderile să înțeleagă mai bine ce drepturi au
consolidarea încrederii reciproce la nivelul autorităților judiciare din țările UE.
Gestionarea migrației
În același timp, UE își propune să își intensifice eforturile în ceea ce privește migrația, azilul și securitatea.
Printre prioritățile identificate se numără:
utilizarea mai bună a oportunităților oferite de migrație, mai ales în contextul îmbătrânirii populației și al scăderii forței de muncă în Europa
reducerea imigrației ilegale, de exemplu, prin luarea de măsuri împotriva celor care angajează lucrători ilegali
gestionarea cererilor de azil în așa fel încât țările europene să își asume în comun această responsabilitate și să își ofere sprijin reciproc atunci când presiunea este mare; prelucrarea în comun a cererilor în situații de urgență este o idee care ar putea fi explorată
menținerea unei Europe deschise și sigure prin intermediul cooperării între agențiile care răspund de aplicarea legii pentru a face față unor provocări precum criminalitatea informatică, traficul de persoane și terorismul. Eforturile ar putea include programe comune de formare și un schimb de informații mai eficient.

Prioritățile prezentate de Comisia Europeană vor fi analizate de Parlament și de Consiliul European în luna iunie. Setul finalizat de propuneri va intra în vigoare în decembrie.