Publicat: 5 Iulie, 2019 - 10:12
Share

DISCURSUL AMBASADORULUI SUA, HANS KLEMM, LA RECEPŢIA DE ZIUA INDEPENDENŢEI SUA
 
 
4 iulie 2019
 
Domnule președinte, doamnă prim-ministru, stimați reprezentanți ai Președinției României, stimați reprezentanți ai Guvernului României, stimați membri ai Corpului Diplomatic, doamnelor și domnilor,
Bună seara și bine ați venit!
Domnule preşedinte, Parteneriatul Strategic SUA-România este puternic. America recunoaşte România ca aliat NATO model, care îndeplineşte sau depăşeşte angajamentele asumate faţă de Alianţă investind în apărarea sa, modernizându-şi capacităţile şi contribuind la securitatea regională şi globală. Angajamentul românilor faţă de democraţie, statul de drept şi lupta împotriva corupţiei, demonstrat atât de clar la alegerile din luna mai, ne inspiră. Iar rezultatele economice puternice ale României au transformat-o într-un magnet pentru investiţiile americane. Domnule președinte, așa cum aţi discutat cu preşedintele Trump la Casa Albă, în urmă cu doi ani, acum sperăm să extindem legăturile noastre în domenii strategice precum energia şi apărarea.
America felicită România pentru o preşedinţie de succes a Consiliului Uniunii Europene, încheiată cu doar patru zile în urmă. Şi în numele colegilor mei de la Washington şi Bruxelles, mulţumim Preşedinţiei României, sub conducerea președintelui Iohannis, şi Guvernului României, sub conducerea doamnei prim-ministru pentru cooperarea strânsă şi eficientă de care ne-am bucurat în atâtea chestiuni de interes comun.
În această seară comemorăm şi sărbătorim trei aniversări. În primul rând, celebrăm Independenţa Americii, declarată în această zi, cu exact 243 de ani în urmă.
În al doilea rând, acum trezeci de ani am fost martori la prăbuşirea comunismului şi căderea Cortinei de Fier într-o mare parte a Europei Centrale şi de Est. La sfârşitul lunii iunie, în 1989, Ungaria şi Austria au tăiat gardul de sârmă ghimpată ce le separase ţările. În noiembrie, germani fericiţi au doborât Zidul Berlinului. Şase săptămâni mai târziu, demonstraţiile s-au răspândit rapid în întreaga Românie, culminând cu prăbuşirea regimului Ceauşescu. Iar la scurt timp, am urat bun venit României în familia democraţiilor și în comunitatea transatlantică.
În al treilea rând, aniversăm 50 de ani de la aselenizare. Într-un discurs în Congresul SUA, în 1961, preşedintele John F. Kennedy a făcut apel la America să „meargă înainte, cu viteza deplină a libertăţii, în palpitanta aventură a spaţiului”. Cursa spaţială care a urmat şi primii paşi făcuţi de Neil Armstrong pe Lună au captivat lumea şi au demonstrat posibilităţile uluitoare ale tehnologiei americane.
Permiteţi-mi să prezint doi invitaţi speciali, doi călători în spaţiu, care se află alături de noi în această seară. În 1981, cosmonautul român Dumitru-Dorin Prunariu a devenit al 103-lea om şi primul român care a călătorit în spaţiu după încheierea misiunii de opt zile la bordul navei spaţiale Soiuz 40 şi al laboratorului spaţial Saliut 6.
În 1978, Dr. Anna Fisher a devenit una dintre primele femei astronaut ale NASA. Chimist şi medic specializat în medicină de urgenţă, Dr. Fisher a avut multe contribuţii la programul spaţial al NASA, dezvoltând „braţul robotic” folosit pe naveta spaţială şi proiectând costume spaţiale adaptate pentru femei. În noiembrie 1984, ea a devenit prima mamă care a călătorit în spaţiu, redefinind conceptul de mamă care lucrează. Dr. Fisher, domnule Prunariu, bine aţi venit şi vă mulţumim că sunteţi alături de noi în această seară.
Doamnelor şi domnilor, în timp ce vă bucuraţi de recepţia din această seară, vizitaţi, vă rog să vizitaţi numeroasele expoziţii care evidenţiază inovaţia americană şi românească în spiritul misiunilor Apollo. Vă atrag atenţia asupra expoziţiilor Bell şi Motorola, două companii americane care au jucat un rol important în programul spaţial al NASA. Inovatori şi lideri americani în domeniul tehnologiei precum Ford, UiPath, First Bank şi alţii, au de asemenea expoziţii interactive de care să vă bucuraţi. Şi permiteţi-mi să le mulţumesc tuturor sponsorilor noştri generoşi care au făcut posibilă această celebrare.
Suntem de asemenea mândri să evidenţiem inovaţia românească, inclusiv o expoziţie comună organizată de Muzeul Naţional de Istorie şi Agenţia Spaţială Română şi panouri expoziţionale de la Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale şi Proiectul Infrastructura Luminii Extreme – Fizica Nucleară de la Măgurele. De asemenea, avem prezente în această seară patru echipe de liceeni care au concurat la ediţia din acest an a Campionatului Mondial de Robotică din orașul meu natal, Detroit, statul Michigan.
În încheiere, vă invit să comemorăm eroismul patrioţilor români care au murit pentru libertate pe străzile Timişoarei, ale Bucureştiului şi în oraşe din toată România, reamintindu-ne că dorinţa de libertate bate cu putere în inimile tuturor femeilor şi bărbaţilor.
Vă invit să sărbătorim îndrăzneala programului spaţial Apollo şi mersul unui om pe Lună, care ne reamintesc faptul că nu există limite pentru imaginaţia noastră atunci când ne îndreptăm capacitatea de inovaţie în beneficiul umanităţii.
Şi vă invit să cinstim curajul Părinţilor fondatori ai Americii, care ne reamintesc că toţi am fost creaţi egali, înzestraţi cu drepturile inalienabile la viaţă, libertate şi căutarea fericirii.
Doamnelor şi domnilor, să urăm împreună Americii „La Mulţi Ani”!
La Mulți Ani de Ziua Independenței, America!
Iar acum am deosebita onoare de a-i da cuvântul Preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis.
####
U.S. AMBASSADOR HANS KLEMM’S REMARKS
AT THE INDEPENDENCE DAY CELEBRATION 2019

July 4, 2019
Mr. President, Madam Prime Minister, representatives of the Romanian Presidency, representatives of the Romanian Government, members of the Diplomatic Corps, Ladies and Gentlemen,
Buna seara si bine ati venit!
Mr. President, the U.S.-Romania Strategic Partnership is strong.  America recognizes Romania as a model NATO Ally that is meeting, or exceeding, its pledges to the Alliance by investing in its defense, modernizing its capabilities, and contributing to regional and global security.  The commitment of the Romanian people to democracy, the rule of law and the fight against corruption, demonstrated so clearly in the May elections, inspires us.  And Romania’s strong economic performance has made it a magnet for American investment.  Mr. President, as you discussed with President Trump in the White House two years ago, we now hope to expand our ties in strategic fields such as energy and defence.
America congratulates Romania on a successful Presidency of the Council of the European Union, completed just four days ago.  On behalf of my colleagues also in Washington and Brussels, we thank the Romanian Presidency under the leadership of President Iohannis and the Romanian Government, under the leadership of Prime Minister Dancila, for the close and effective cooperation we enjoyed on so many issues of mutual concern.
This evening we commemorate and celebrate three anniversaries.  First, we mark America’s Independence, declared exactly 243 years ago today.
Second, thirty years ago we witnessed the collapse of communism and the fall of the Iron Curtain across much of Central and Eastern Europe.  In late June of 1989, Hungary and Austria cut the barbed wire fence that had separated their countries.  In November, jubilant Germans brought down the Berlin Wall.  Six weeks later, demonstrations quickly spread across Romania, culminating in the collapse of the Ceauşescu regime.  Soon after, we welcomed Romania into the family of democracies and in the transatlantic community.
Third, we celebrate the fiftieth anniversary of landing a man on the moon.  In a speech to the U.S. Congress in 1961, President John F. Kennedy called America to “move forward, with the full speed of freedom, in the exciting adventure of space.”  The race to the moon that followed, and Neil Armstrong’s first steps there, captured the world’s imagination and demonstrated the stunning possibilities of American technology.
Let me introduce two special guests – two space travelers – with us tonight.  In 1981, Romanian cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu became the 103rd human and the first Romanian to travel into space when he completed an eight-day mission aboard the Soyuz 40 spacecraft and the Salyut 6 space laboratory.
In 1978, Dr. Anna Fisher became one of NASA’s first female astronauts.  A chemist and doctor of emergency medicine, Dr. Fisher made many contributions to NASA’s space program, developing the “robotic arm” used on the space shuttle and designing spacesuits tailored for women.  In November 1984, she became the first mother in space, redefining what it means to be a working mom.  Dr. Fisher, Mr. Prunariu, welcome and thank you for joining us.
Ladies and Gentlemen: As you enjoy tonight’s celebration, please visit the many exhibits that highlight American and Romanian innovation in the spirit of the Apollo missions.  I call your attention to the displays by Bell and Motorola, two American companies that played a large role in NASA’s space program.  American innovators and technology leaders such as Ford, UiPath, First Bank, and others also have interactive exhibitions for you to enjoy.  And let me thank all of our generous sponsors who made this celebration possible.
We are proud also to highlight Romanian innovation, including a combined exhibit from the National History Museum and the Romanian Space Agency, and displays from the National Institute for Aerospace Research and the Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics project in Magurele.  And we have here tonight four teams of Romanian high school students who competed in this year’s World Robotics Championship in my hometown of Detroit, Michigan.
In conclusion, let us commemorate the heroism of the Romanian patriots who died for liberty on the streets of Timişoara, Bucharest, and in cities across Romania, reminding us that the yearning for freedom beats strong in the hearts of all women and men.
Let us celebrate the audacity of the Apollo space program, and the walk of a man on the moon, reminding us that nothing is beyond the reach of our imagination when we direct our capacity for innovation to the benefit of humanity.
And let us honor the courage of the American Founding Fathers, who remind us that we are all created equal, and endowed with inalienable rights to life, liberty and the pursuit of happiness.
Doamnelor si domnilor, sa uram impreuna Americii La Multi Ani!
Happy independence Day, America!
And now it is my great honor to introduce the President of Romania, President Klaus Werner Iohannis.

Tag-uri Nume: 

Tag-uri Institutii: