Publicat: 13 Aprilie, 2012 - 00:00
Share

În Sfânta şi Marea Vineri se prăznuiesc răstignirea şi sfintele Patimi ale Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos pe Cruce - ele sunt preţul cu care Domnul a răscumpărat neamul omenesc din robia păcatului. Biserica mai face referire astăzi şi la mărturisirea mântuitoare facută pe cruce de unul dintre tâlharii care au fost răstingniţi împreună cu Iisus. Această mărturisire devine o pildă pentru noi toţi.
 
"Pe cel ce S-a răstignit pentru noi veniţi toţi să-L lăudăm că pe acesta L-a văzut Maria - Maica Domnului - pe cruce şi a zis: Deşi rabzi răstignire, Tu eşti Fiul şi Dumnezeul meu".

Astăzi biserica evocă bunăvoinţa Mîntuitorului de a primi moarte pentru a răscumpăra păcatele oamenilor. Domnul Hristos a zis către Tatăl despre cei care l-au răstignit: "Părinte, iartă-le lor că nu stiu ce fac" (Lc. 23, 34). Tot astăzi, învăţăm de la Domnul Hristos să ne încredinţăm toate grijile noastre în mâinile lui Dumnezeu, căci Domnul Hristos fiind pe cruce, a zis către Dumnezeu: "Părinte, în mâinile Tale îmi dau duhul meu" (Lc. 23, 46). Invăţăm de asemenea, de la Domnul Hristos să împlinim toate lucrurile până la deplinatatea lor.
 
Vinerea Mare este întunecată şi luminată în acelaşi timp. Intunecată pentru ca s-a întunecat soarele şi s-a cutremurat pământul, dar şi luminată, pentru că-i luminată de iubirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.
 
Un alt model de învăţătură pentru creştini îl reprezintă comportamentul unuia dintre tâlharii răstigniţi alături de Iisus. Acesta şi-a dat seama că este osândit pentru greşelile lui şi i-a solicitat Mîntuitorului să-l absolve de ele. Pironit pe cruce, Hristos aşteaptă astăzi cu braţele larg deschise pe tot omul care regretă profund păcatele sale, precum a făcut-o cu tâlharul care strigă din adâncul fiinţei "Pomeneşte-mă, Doamne, întru împărăţia Ta", iar Domnul Hristos i-a răspuns: "Adevar grăiesc ţie, astăzi vei fi cu mine în Rai" (Lc. 23, 42-43).

În aceastã zi nu se sãvârşeşte Liturghia pentru că însuşi Mielul lui Dumnezeu este jertfit acum; este vreme de post total, pentru că Mirele s-a luat de la noi. (Matei 9, 15). Se fac numai ceasurile împărăteşti care ne pun înainte nemărginita smerenie a Domnului.
 
Creştinii ţin astăzi post negru. Acesta este ţinut în credinţa ca Dumnezeu îl va feri pe cel care posteste de toate bolile, îl va face să fie sănătos şi să-i mearga bine tot restul anului şi-l va ajuta la necazuri şi nevoi. În popor se spune că pe cel care posteste nu-l va durea niciodată capul şi acesta va şti cu trei zile înainte când va muri.
Seara săvârsim denia prohodului Domnului, care este ultima treaptă a tânguirii pentru Hristos, înainte de Învierea Sa. Se înconjoară de trei ori biserica cu Sfântul Epitaf - semn al celor trei zile petrecute în mormânt.

“În mormânt, Viată, pus ai fost, Hristoase, si s-au spăimântat oştirile îngereşti, smerirea Ta cea multă preamărind”. (Starea întâi – Prohod).