2 iulie 2022

La Palatul Suţu va putea fi vizitată expoziţia „Monumentele României Mari din Bucureşti”

Distribuie pe rețelele tale sociale:

Muzeul Municipiului Bucureşti invită publicul să viziteze, începând cu data de 8 decembrie 2021, la Palatul Suţu (Bdul Ion C. Brătianu, nr 2), expoziţia „Monumentele României Mari”, care propune publicului o excursie prin Bucureştiul interbelic, atunci când au fost ridicate monumente şi statui care să păstreze memoria celor care s-au jertfit în Marele Război pentru atingerea idealului naţional. După încheierea războiului, pe hărţile marilor oraşe a apărut un nou tip de monument: „monumentul comemorativ”, care a luat locul celor ce aminteau de oameni de seamă ori celebrau evenimente, aducându-i astfel în prim plan pe cei mulţi şi necunoscuţi care au pierit. Este nevoie de cunoaşterea simbolisticii acestor monumente la nivelul publicului bucureştean şi readucerea în prim plan a unor monumente dispărute din spaţiul public.

„Complexitatea acestui demers este dată de existenţa monumentelor în diferite locuri, aşa cum sunt cele din pieţe şi artere, cele din cimitire, instituţii cât şi monumentele ridicate de comunităţi locale, cum este cazul localităţilor limitrofe care în prezent sunt incluse în oraş. În Capitala României Mari au fost ridicate monumente care să aducă aminte de jertfa întru realizarea idealului naţional: unirea tuturor românilor între graniţele unei singure ţări. Astfel că, începând din anul 1922, pe harta Bucureştilor au apărut Mormântul ostaşului necunoscut şi Arcul de Triumf. Celor două monumente le vor urma altele – dedicate medicilor militari, ale militarilor din arma geniului, infanteriştilor, ceferiştilor, aviatorilor, vânătorilor de munte, ale comunităţilor locale sau etnice – cât şi cele ridicate în cimitirele în care îşi dorm somnul de veci cei căzuţi pe câmpul de luptă aflaţi de ambele părţi ale baricadelor.

Monumentele comemorative ale Primului Război Mondial scot în evidenţă numărul nemaiîntâlnit al celor care au pierit în timpul ostilităţilor. Vor putea fi văzute în expoziţie şi alte monumente dispărute astăzi, aşa cum sunt cele ale Eroilor Corpului Didactic sau al Infanteriei, ambele demontate în vederea reamplasării atunci când se căuta amplasamentul Monumentului Regelui Ferdinand I în zona Pieţei Victoriei, pentru ca, în final, astăzi nici acesta din urmă să nu mai existe, fiind demolat de către regimul comunist la preluarea totală a puterii. Expoziţia are în centru proiectul Monumentului Unirii Principatelor (1909) al lui Dimitrie Paciurea, care este primul pas în realizarea Marii Unirii, şi este completată de o componentă din domeniul faleristicii. Vor putea fi văzute, de asemenea, şi monumente ale comunităţilor etnice, precum cea evreiască sau armeană, ai căror membri au participat la război, jertfindu-se pe câmpul de luptă pentru realizarea idealului naţional al patriei adoptive. O altă categorie este cea a monumentelor soldaţilor străini care au pierit pe câmpul de luptă”, a declarat dr. Cezar Petre Buiumaci, muzeograf, curator al expoziţiei.

Expoziţia va putea fi vizitată în perioada 8 decembrie 2021 – 27 martie 2022.