Publicat: 17 Ianuarie, 2017 - 14:03

Direcția Generală Regională a Fnanțelor Publice (D.G.R.F.P.) Brașov a informat Avocatul Poporului, în 27 decembrie 2016, că s-au luat măsuri și este în curs de finalizare montarea unei platforme rabatabile pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor la Serviciul Fiscal Municipal și Trezoreria Făgăraș.  Răspunsul D.G.R.F.P. Brașov este urmarea sesizării din oficiu, în 28 septembrie 2016, a Avocatului Poporului, la propunerea Biroului Teritorial Brașov, privind informațiile apărute în presă ce prezentau faptul că sediul instituțiilor sus-amintite nu prevedeau acces pentru persoanele cu handicap locomotor, scările fiind abrupte, înguste și, în consecință, greu de urcat chiar și pentru persoanele care nu suferă de dizabilități.

      În urma demersurilor Avocatului Poporului,  D.G.R.F.P. Brașov a comunicat următoarele informaţii:
- Serviciul Fiscal Municipal Făgăraș și Serviciul teritorial de Trezorerie Făgăraș își desfășoară activitatea într-un imobil care nu este adaptat-adecvat accesului neîngrădit al persoanelor cu handicap;
- proprietarul imobilului în care își desfășoară activitatea cele două servicii este CEC Bank, D.G.R.F.P. Brașov având încheiat un contract de închiriere cu această societate, 
- la solicitarea D.G.R.F.P. Brașov, CEC Bank și-a exprimat acordul pentru demararea lucrărilor necesare construirii unei rampe, pe cheltuiala D.G.R.F.P. Brașov;
           - D.G.R.F.P. Brașov a comunicat faptul că s-a stabilit ca soluție oportună achiziționarea și montarea unei platforme rabatabile pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor în sediul Serviciului Fiscal Municipal și al Trezoreriei Făgăraș, în acest sens lista de investiții fiind modificată și ulterior aprobată.